Re: util-linux-2.11k [del 2 av flera]

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-21 04:33:56

Göran Uddeborg wrote:
> > > > #. DOS access or SpeedStor 12-bit FAT
> > > > #. extended partition
> > > > #: fdisk/i386_sys_types.c:84
> > > > msgid "DOS R/O"
> > > > msgstr "DOS R/O"
> > >
> > > Hmm, står "R/O" för "read only", kanske?
> >
> > Mycket troligt. "DOS endast läsbar" kanske? Jag ändrar.
> > De som misstycker bör vädra sina tungor.
> 
> Jag tycker du kan behålla R/O om du inte VET att det betyder read only.

Okej då. Jag vet inte, så det får vara "R/O".


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.