Re: util-linux-2.11k [del 2 av flera]

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-17 23:45:56

peter karlsson wrote:
> > "      fdisk -v           Visa versionen av fdisk\n"
> 
> "Visa versionen av fdisk" låter lite bakvänt. "Visa fdisks version" eller
> "Visa fdisk-versionen"?

"Visa fdisks versionsnummer" får det bli.


> > #: fdisk/fdisk.c:322
> > msgid "  a  toggle a read only flag"
> > msgstr "  a  slå på/av en flagga för skrivskydd"
> 
> "Växla en skrivskyddsflagga", kanske? Det är lite kortare.

Jag ogillar "växla", i alla fall när "slå på/av" kan användas istället.
:)


> > #. sun
> > #: fdisk/fdisk.c:327 fdisk/fdisk.c:346 fdisk/fdisk.c:359 fdisk/fdisk.c:371
> > #: fdisk/fdisk.c:396 fdisk/fdisk.c:413 fdisk/fdisk.c:429 fdisk/fdisk.c:446
> > #: fdisk/fdiskbsdlabel.c:130
> > msgid "  m  print this menu"
> > msgstr "  m  skriv ut denna meny"
> 
> "Skriv ut" associerar jag med pappersutskrifter. Varför inte bara "visa
> denna meny"?

Det är klart det ska vara "visa denna meny" här. Tack!


> > #: fdisk/fdisk.c:330 fdisk/fdisk.c:349 fdisk/fdisk.c:374 fdisk/fdisk.c:397
> > #: fdisk/fdisk.c:414 fdisk/fdisk.c:430 fdisk/fdisk.c:447
> > msgid "  p  print the partition table"
> > msgstr "  p  skriv ut partitionstabellen"
> 
> d:o

jao! Tack!


> > #. sun
> > #: fdisk/fdisk.c:333 fdisk/fdisk.c:352 fdisk/fdisk.c:377
> > msgid "  t  change a partition's system id"
> > msgstr "  t  ändra en partitions systemid"
> 
> Jag skulle föredra system-id så att det inte ser ut som en konstig
> böjningsform.

Okej, jag ändrar.


> > #: fdisk/fdisk.c:389
> > msgid "  a  change number of alternate cylinders"
> > msgstr "  a  ändra antalet alternerande cylindrar"
> 
> Vad betyder det där egentligen? Är du säker på att det inte skall vara något
> i stil med "alternativa cylindrar" (vad nu det kan vara)?

Nej, då skulle det väl stå "alternative"? I övrigt vet jag inte vad
detta alternativ gör.


> > #: fdisk/fdisk.c:394
> > msgid "  i  change interleave factor"
> > msgstr "  i  ändra mellanrumsfaktor"
> 
> Hmmm, är det vedertagen översättning av "interleave"?

Har du någon bättre?


> > #: fdisk/fdisk.c:591
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "\n"
> > "The number of cylinders for this disk is set to %d.\n"
> > "There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,\n"
> > "and could in certain setups cause problems with:\n"
> > "1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)\n"
> > "2) booting and partitioning software from other OSs\n"
> > "  (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)\n"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > "Antalet cylindrar för denna disk är ställt in till %d.\n"
> > "Det är inget fel med det, men det är större än 1024, och kan i\n"
> > "vissa konfigurationer orsaka problem med:\n"
> > "1) programvara som kör under uppstart (exempelvis gamla versioner\n"
> > "  av LILO)\n"
> > "2) boot- och partitioneringsprogramvara från andra operativsystem\n"
> > "  (exemeplvis DOS FDISK, OS/2 FDISK)\n"
> 
> Jag skulle nog föredra "...är ställt in på %d" eller "...är satt till %d".

"är satt till %d" får det bli.


> > #: fdisk/fdisk.c:937
> > msgid ""
> > "\n"
> > "got EOF thrice - exiting..\n"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > "mottog EOF två gånger - avslutar...\n"
> 
> Jag tror de menar *tre* gånger.

Oj, jag läste nog fel. Tack!


> > #: fdisk/fdisk.c:1015
> > #, c-format
> > msgid "%s (%d-%d, default %d): "
> > msgstr "%s (%d-%d, standard %d): "
> 
> Kanske "förval" i.st.f "standard"?

Nä, då gillar jag nog "standardvärde" bättre. Jag ändrar till det.


> > #: fdisk/fdisk.c:1071
> > #, c-format
> > msgid "Using default value %d\n"
> > msgstr "Använder standardvärdet %d\n"
> 
> Och i så fall "Använder förval %d\n"

Nä, Det får vara "standardvärde" här.


> > #: fdisk/fdisk.c:1121
> > #, c-format
> > msgid "WARNING: Partition %d is an extended partition\n"
> > msgstr "VARNING: Partition %d har en utökad partition\n"
> 
> *Är* en utökad partition.

Oj! Tack!


> > #: fdisk/fdisk.c:1132
> > msgid "DOS Compatibility flag is set\n"
> > msgstr "DOS-kompabilitetsflagga är inställd\n"
> >
> > #: fdisk/fdisk.c:1136
> > msgid "DOS Compatibility flag is not set\n"
> > msgstr "DOS-kompabilitetsflagga är inte satt\n"
> 
> Antingen "satt" och "inte satt", eller "inställd" och "inte inställd".

Ja. Tack!
Jag ändrar till "satt".


> > #: fdisk/fdisk.c:1319
> > #, c-format
> > msgid "Partition %d has different physical/logical beginnings (non-Linux?):\n"
> > msgstr "Partition %d har annorlunda fysiska/logiska början (icke-Linux?):\n"
> 
> Jag tror det skall vara "olika" och inte "annorlunda", men är inte säker.

Det ska det nog vara. Tackar!


> > #: fdisk/fdisk.c:1327
> > #, c-format
> > msgid "Partition %d has different physical/logical endings:\n"
> > msgstr "Partition %d har annorlunda fysiska/logiska slut:\n"
> 
> Likaså här.

Ändrat.


> > #: fdisk/fdisk.c:1802 fdisk/fdiskbsdlabel.c:284 fdisk/fdisksunlabel.c:573
> > #, c-format
> > msgid "Last %s or +size or +sizeM or +sizeK"
> > msgstr "Sista %s eller +size eller +sizeM eller +sizeK"
> 
> "Size" är ett värde här, så du kan skriva "+storlek" osv.

Oj, du har nog rätt. Tack!


> > #: fdisk/fdisk.c:1867
> > msgid ""
> > "\tSorry - this fdisk cannot handle AIX disk labels.\n"
> > "\tIf you want to add DOS-type partitions, create\n"
> > "\ta new empty DOS partition table first. (Use o.)\n"
> > "\tWARNING: This will destroy the present disk contents.\n"
> > msgstr ""
> > "\tTyvärr - denna fdisk kan inte hantera AIX-disketiketter.\n"
> > "\tOm du vill lägga till partitioner av DOS-typ bör du\n"
> > "\tskapa en ny tom DOS-partitionstabell först (använd \"o\").\n"
> > "\tVARNING: Detta kommer att förstöra det aktuella innehållet\n"
> > "\tpå disken.\n"
> 
> Jag skulle vilja skriva "det *nuvarande* innehållet", men det kanske inte är
> så noga.

Här ska det nog vara "nuvarande" ja. Tackar.


> > #: fdisk/fdisk.c:1893
> > msgid "l  logical (5 or over)"
> > msgstr "l  logisk (5 eller större)"
> 
> "eller *högre*".

Ja0. Tack.


> > #: fdisk/fdisk.c:2122
> > msgid "Warning: setting sector offset for DOS compatiblity\n"
> > msgstr "Varning: ställer in sektoravstånd för DOS-kompabilitet\n"
> 
> Här skriver du "avstånd", medan du tidigare skrivit "offset" i
> översättningen.

Har jag? Då ändrar jag till avstånd överallt.


> > #: fdisk/fdiskbsdlabel.c:128
> > msgid "  i  install bootstrap"
> > msgstr "  i  installera \"bootstrap\""
> 
> Jag brukar översätta "bootstrap" med någon variant av "starta". Kanske
> "förstartare" kan vara en bra översättning (eventuellt med "bootstrap" inom
> parentes)?

Okej, vi gör så.


> > #: fdisk/fdiskbsdlabel.c:333
> > #, c-format
> > msgid "trackskew: %d\n"
> > msgstr "spårskevhet: %d\n"
> 
> Jag skulle nog skriva "spårförskjutning" (även nästa).

Okej. Tack!


> > #: fdisk/fdiskbsdlabel.c:337
> > #, c-format
> > msgid "track-to-track seek: %ld\t# milliseconds\n"
> > msgstr "spår-till-spår-spolning: %ld\tantal millisekunder\n"
> 
> Det där brukar väl ändå kallas för "sökning"?

Säker? Vi har haft den debatten tidigare vill jag minnas. Jag låter det
vara så länge, om inte du eller någon annan lyckas övertyga mig.


> > #: fdisk/fdiskbsdlabel.c:420
> > msgid "Do you want to create a disklabel? (y/n) "
> > msgstr "Vill du skapa en disketikett? (y/n) "
> 
> Det går inte att få den att godta j för ja?

Nix. :-(


> > #: fdisk/fdisksgilabel.c:94 fdisk/fdisksunlabel.c:53
> > msgid "Linux native"
> > msgstr "Linux inbyggd"
> 
> Inbyggd? Hmmm, kanske "egen"?

Kanske det. Jag ändrar.


> > #: fdisk/fdisksgilabel.c:322
> > msgid ""
> > "\n"
> > "\tBe aware, that the bootfile is not checked for existence.\n"
> > "\tSGI's default is \"/unix\" and for backup \"/unix.save\".\n"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > "\tObservera att det inte kontrolleras om startfilen finns.\n"
> > "\tSGI:s standardalternativ är \"unix\" och \"unix.save\"\n"
> > "\tför säkerhetskopior.\n"
> 
> Jag vill nog ha ett "respektive" och inte ett "och".

Okej! Din önskan är uppfylld. Poff.


> > #: fdisk/fdisksgilabel.c:465
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "The entire disk partition should start at block 0,\n"
> > "not at diskblock %d.\n"
> > msgstr ""
> > "Hela diskpartitionen måste börja vid block 0,\n"
> > "inte vid diskblock %d.\n"
> 
> Här det "hela diskpartitionen" och inte "hel disk-partitionen"?

Tveksamt, jag vet inte. Jag avstår från att ändra så länge.


> > #: fdisk/fdisksgilabel.c:569
> > msgid "Sorry You may change the Tag of non-empty partitions.\n"
> > msgstr "Tyvärr, du kan ändra taggen på icke-tomma partitioner.\n"
> 
> "Tagg"? Varför inte "märkning" eller liknande?

"Tag" används på många andra ställen i översättningen, och "tagg" är en
vedertagen översättning av "tag". Jag ändrar inte.


> > #. AIX data or Coherent
> > #: fdisk/i386_sys_types.c:16
> > msgid "OS/2 Boot Manager"
> > msgstr "OS/2-starthanterare"
> 
> Den heter "Boot Manager" även i svensk version av OS/2, iofs.

Okej, då betraktar jag det som ett namn. Annars översätter jag normalt
"boot manager" med "starthanterare".


> > #. DOS access or SpeedStor 12-bit FAT
> > #. extended partition
> > #: fdisk/i386_sys_types.c:84
> > msgid "DOS R/O"
> > msgstr "DOS R/O"
> 
> Hmm, står "R/O" för "read only", kanske?

Mycket troligt. "DOS endast läsbar" kanske? Jag ändrar.
De som misstycker bör vädra sina tungor.


> > #: fdisk/sfdisk.c:453
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Warning: unlikely number of sectors (%lu) - usually at most 63\n"
> > "This will give problems with all software that uses C/H/S addressing.\n"
> > msgstr ""
> > "Varning: Osannolikt antal sektorer (%lu) - vanligtvis är det som flest 63\n"
> > "Detta kommer att ge problem med all programvara som använder "
> > "C/H/S-adressering.\n"
> 
> "...som mest".

Så säger man ja. Tack!


> > #: fdisk/sfdisk.c:549
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "%s of partition %s has impossible value for cylinders: %lu (should be in "
> > "0-%lu)\n"
> > msgstr ""
> > "%s på partition %s har omöjligt värde på cuylinder: %lu (måste vara mellan "
> > "0-%lu)\n"
> 
> Felstavade "cuylinder" borde vara "cylindrar".

Skojar du! ;-)
Jag ändrar fort som ögat. Tack!


> > #: fdisk/sfdisk.c:2216
> > msgid ""
> > "  -uS, -uB, -uC, -uM: accept/report in units of "
> > "sectors/blocks/cylinders/MB"
> > msgstr ""
> > "  -uS, -uB, -uC, -uM: acceptera/rapportera i enheter av "
> > "sektorer/block/cylindrar/MB"
> 
> Jag vill nog ha "...enheter om" där.

Det kan du få. Poff.


> > #: fdisk/sfdisk.c:2743
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "You have %d active primary partitions. This does not matter for LILO,\n"
> > "but the DOS MBR will only boot a disk with 1 active partition.\n"
> > msgstr ""
> > "Du har %d aktiva primära partitioner. LILO bryr sig inte om detta, men\n"
> > "DOS MBR kan endast starta en hårddisk med 1 aktiv partition.\n"
> 
> "DOS MBR" kan skrivas som "DOS' huvudstartsektor" om man vill vara lite mer
> förklarande.

Eller "huvudstartpost (MBR)"? Jag ändrar överallt.


> > #: fdisk/sfdisk.c:2874
> > msgid "Old situation:\n"
> > msgstr "Gammal situation:\n"
> 
> Kanske borde vara "Tidigare situation"? (Eller "läge")

Tidigare blir det. Tack.


> > #: fdisk/sfdisk.c:2878
> > #, c-format
> > msgid "Partition %d does not exist, cannot change it\n"
> > msgstr "Partition %d finns inte, kan inte ändra det\n"
> 
> Borde det inte vara "...ändra den"?

Jomenvisst! Tackar!


> > #: fdisk/sfdisk.c:2886
> > msgid "New situation:\n"
> > msgstr "Ny situation:\n"
> 
> Och i så fall "Nuvarande situation"? (Eller "läge")

Lite mer osäker här. Det beror ju på om ändringen har genomförts eller
ska genomföras. Jag avstår från att ändra så länge.

Du ska ha stort tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/util-linux-2.11k.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.