Re: util-linux-2.11k [del 3 av flera]

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-20 22:46:46

Tomas Ogren wrote:
> > > > # Vad är detta?
> > > > #: hwclock/cmos.c:173
> > > > msgid "Ruffian BCD clock\n"
> > > > msgstr "Ruffisk BCD-klocka\n"
> > >
> > > Av <URL:http://www.debian.org/ports/alpha/sys_types> sluter jag mig till att
> > > det är en typbeteckning på Alphadatorer.
> >
> > Det låter bekant ja. Ändrar till "Ruffian BCD-klocka".
> 
> Hm. BCD är ju Binary Coded Decimal.. Lagra decimaltal i hexadecimala tal
> (lagra 0-9 i 4 bitar, som egentligen klarar 0-15) .. Binärkodade
> decimaltal.. hm.. BD? BKD? Hummm..

Frågan är om det blir klarare? En del akronymer översätter man inte (jfr
t.ex. "LCD"). Jag tror inte jag ändrar, men tack för informationen.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.