Re: gxsnmp

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-10-12 00:23:29

Göran Uddeborg wrote:
> > #: app/browser.c:357 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:717
> > #: src/gxsnmp_mib_browser.c:685
> > msgid "None"
> > msgstr "Ingen"
> 
> Du har naturligtvis kollat vad det gäller, och vet att det inte skall
> vara "Inget"?

Nu har jag...
browser.c:

 if (node)
  {
   type = smiGetNodeType(node);
   if (!type)
    {
     buffer = _("None");
	}
   else switch (type->basetype)


"ingen" nod eller "ingen" typ.
Samma i gxsnm_mib_browser_control.c och gxsnmp_mib_browser.c


> > #: app/browser.c:371 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:51
> > #: src/gxsnmp_mib_browser.c:49
> > msgid "Unsigned32"
> > msgstr "Positivt32"
> 
> Unsigned är inte samma som teckenlöst. 0 är med i de förra. Säg
> teckenlöst istället.

Okej! Ändrar.


> > #: app/browser.c:389 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:57
> > #: src/gxsnmp_mib_browser.c:55
> > msgid "Enum"
> > msgstr "Numr"
> 
> Är det fortfarande typer vi talar upp så brukar "enumerated type"
> kallas "uppräkningstyp".

Ah! Tack för infon. Ändrar.


> > #: app/events.c:99
> > msgid "File"
> > msgstr "Fil"
> 
> Inte "arkiv"? :-)

Rackarns så in i kattens lusfulla bäverpäls! Du har rätt! Jag kollade i
koden... Ingen glass ikväll. :/

TACK!


> > #: app/menus.c:337
> > msgid "SNMP Set..."
> > msgstr "SNMP Sätt..."
> >
> > #: app/menus.c:339
> > msgid "SNMP Get..."
> > msgstr "SNMP Hämta..."
> 
> Skall det verkligen vara versalt s i "sätt" och h i "hämta"?

Kanske inte. Ändrar.


> > #: app/widgets/interface_panel.c:54
> > msgid "Name assigned to this interface, e.g. 'eth0'"
> > msgstr "Namnet som är tilldelat detta gränssnitt, t.ex. \"eth0\""
> 
> Det låter tungt på engelska, och ännu tyngre på svenska. Duger det
> inte med
> 
>  Namnet på detta gränssnitt, t.ex. "eth0"

Kanske det. Ändrar. Bra förslag.


> > #: bonobo/gxsnmp_control_factory.c:31 src/gxsnmp.c:77
> > msgid ""
> > "Specify the filename for which debugging messages will be output (can be "
> > "specified more than once)."
> > msgstr ""
> > "Ange det filnamn som felsökningsmeddelanden kommer att skrivas ut ifrån (kan "
> > "anges mer än en gång)."
> 
> "For which" betyder väl snarar "om vilket" än "ifrån"? Eller någon
> annan formulering om du inte tycker om det lite formella ordvalet.

Här förstår jag ärligt talat inte hur du vill ha det... orkar du ge ett
exempel?


> > #: plugins/route_table/route_table.c:183
> > msgid ""
> > "The selected host has interfaces defined, but\n"
> > "there appears to be a problem with the SNMP\n"
> > "configuration for the interface.\n"
> > "\n"
> > "The route table can not be loaded.\n"
> > msgstr ""
> > "Den markerade värden har inga gränssnitt definierade,\n"
> > "men det verkar vara problem med SNMP-konfigurationen\n"
> > "för gränssnittet.\n"
> > "\n"
> > "Routingtabellen kan inte laddas.\n"
> 
> Du har ett "inga" på första raden som skall bort.

Oj! Tack för uppmärksamheten!


> > #: src/gxsnmp.c:71
> > msgid "Specifiy the geometry of the main window"
> > msgstr "Ange huvudfönstrets geometri-"
> 
> Varför bindestrecket på slutet?

Det försvann tidigare idag (se tidigare brev).


> > #: src/gxsnmp_menus.c:139
> > msgid "Exit from GxSNMP."
> > msgstr "Avsluta GxSNMP."
> 
> Är det avsiktligt de plötsligt börjat med gement "x"? Eller är det
> ett misstag?

Det kanske är så programnamnet egentligen ska skrivas... eller?
Kan vara att de har slarvat tidigare.Göran Uddeborg wrote:
> >     #: src/gxsnmp.c:81
> >     msgid "Enable the antialiased canvas."
> >     msgstr "Aktivera den kantutjämnade canvasen."
> >
> > "Canvasen"? "Arbetsytan", kanske är bättre? (D:o övriga förekomster av
> > "canvas")
> 
> Varför inte översätta med "duk", som används på svenska när man målar
> på riktigt. Det är ju därifrån det engelska uttrycket är taget.


Okej, jag ersättor alla "arbetsyta" med "duk" nu då.
Lägger norpan in det i GNOME-ordlistan, eller Göran i TP-ordlistan?


Göran Uddeborg wrote:
> > >     #: plugins/keepalive/keepalive_dialog.c:133
> > >     msgid "Interface Keepalive Status Monitor"
> > >     msgstr "Gränssnitt Keepalive Status Övervakning"
> > >
> > > Huh? Undrar vad det betyder, egentligen?
> > > "Gränssnittsvidlivhållningsstatusövervakning"? ;)
> >
> > Oj, det är en originalöversättning som jag råkade glömma att ändra (ger
> > kanske en liten insikt om hur originalöversättningen såg ut)...
> >
> > "Keepalive" ska kanske inte översättas, det är ju en nätverksterm som
> > jag antar saknar en allmänt accepterad svensk motsvarighet.
> >
> > "Statusövervakare av keepalive på gränssnitt"?
> 
> Det är inte en slags tabellrubrik? Av kommentaren att döma skulle det
> kunna vara det, men man gör väl inte tabeller på det sättet i ett GUI.

Du har nog alldeles rätt... så här ser det ut:

 label = gtk_label_new (_("Interface Keepalive Status Monitor"));
 gtk_table_attach (GTK_TABLE (dialog->table), label,
		  0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0);
 gtk_widget_show (label);

Är alltså nog en tabellrubrik.
Ändrar tillbaka till "Gränssnitt Keepalive Status Övervakare".


> > #.
> > #. ** The title label
> > #.
> > #: plugins/route_table/route_dialog.c:124
> > msgid "Node route table"
> > msgstr "Routingtabell för noden"
> 
> Det är inte en tabellrubrik det här också? Det ser inte riktigt ut
> så, men rubriken gör att jag blir lite orolig.

Samma sak här:

 label = gtk_label_new (_("Node route table"));
 gtk_table_attach (GTK_TABLE (dialog->table), label,
		  0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0);
 gtk_widget_show (label);


Du har nog rätt. Ändrar till "Nod Väg Tabell".


Tack för hjälpen! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gxsnmp.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.