Re: gxsnmp

From: Richard Hult (rhult_at_hem.passagen.se)
Date: 2000-10-12 08:43:41

> Göran Uddeborg wrote:
> > >     #: src/gxsnmp.c:81
> > >     msgid "Enable the antialiased canvas."
> > >     msgstr "Aktivera den kantutjämnade canvasen."
> > >
> > > "Canvasen"? "Arbetsytan", kanske är bättre? (D:o övriga förekomster av
> > > "canvas")
> > 
> > Varför inte översätta med "duk", som används på svenska när man målar
> > på riktigt. Det är ju därifrån det engelska uttrycket är taget.
> 
> 
> Okej, jag ersättor alla "arbetsyta" med "duk" nu då.
> Lägger norpan in det i GNOME-ordlistan, eller Göran i TP-ordlistan?

Eeeeeeeeeek. Canvas här avser widgeten GnomeCanvas och antialias avser det
finfina libartrenederande läget man kan slå på. Frågan är varför dom
inte har skrivit något mindre tekniskt i originalsträngen, tex "Enable
smooth graphis" eller nåt liknande som dom gjort i nautilus.

Om det nu ska översättas ord för ord så tycker jag "rityta" låter bättre
än "duk", om man nu ska ha åtminstone en liten chans att förstå vad som
menas.

> Göran Uddeborg wrote:
> > > >     #: plugins/keepalive/keepalive_dialog.c:133
> > > >     msgid "Interface Keepalive Status Monitor"
> > > >     msgstr "Gränssnitt Keepalive Status Övervakning"
> > > >
> > > > Huh? Undrar vad det betyder, egentligen?
> > > > "Gränssnittsvidlivhållningsstatusövervakning"? ;)
> > >
> > > Oj, det är en originalöversättning som jag råkade glömma att ändra (ger
> > > kanske en liten insikt om hur originalöversättningen såg ut)...
> > >
> > > "Keepalive" ska kanske inte översättas, det är ju en nätverksterm som
> > > jag antar saknar en allmänt accepterad svensk motsvarighet.
> > >
> > > "Statusövervakare av keepalive på gränssnitt"?
> > 
> > Det är inte en slags tabellrubrik? Av kommentaren att döma skulle det
> > kunna vara det, men man gör väl inte tabeller på det sättet i ett GUI.
> 
> Du har nog alldeles rätt... så här ser det ut:
> 
>  label = gtk_label_new (_("Interface Keepalive Status Monitor"));
>  gtk_table_attach (GTK_TABLE (dialog->table), label,
> 		  0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0);
>  gtk_widget_show (label);
> 
> Är alltså nog en tabellrubrik.
> Ändrar tillbaka till "Gränssnitt Keepalive Status Övervakare".

Är det en generell regel? 

"Om strängen används i en tabell så får den särskrivas och översättas ord
för ord."

;)

Men allvarligt. Om jag förstått det hela rätt så tror du att varje ord
ovan är en titel för varsin kolumn? (om inte sluta läs nu... :) Så är det
inte, och du kan definitivt inte dra den slutsatsen utifrån att etiketten
är lagd i en GtkTable. Så funkar det inte...

> Du har nog rätt. Ändrar till "Nod Väg Tabell".

Samma här.

/Richard

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.