gxsnmp

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-10-11 22:19:58

Christian Rose
> ... har gått igenom och uppdaterat översättningen av gxsnmp nu

> #: app/browser.c:357 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:717
> #: src/gxsnmp_mib_browser.c:685
> msgid "None"
> msgstr "Ingen"

Du har naturligtvis kollat vad det gäller, och vet att det inte skall
vara "Inget"?

> #: app/browser.c:371 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:51
> #: src/gxsnmp_mib_browser.c:49
> msgid "Unsigned32"
> msgstr "Positivt32"

Unsigned är inte samma som teckenlöst.  0 är med i de förra.  Säg
teckenlöst istället.

> #: app/browser.c:389 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:57
> #: src/gxsnmp_mib_browser.c:55
> msgid "Enum"
> msgstr "Numr"

Är det fortfarande typer vi talar upp så brukar "enumerated type"
kallas "uppräkningstyp".

> #: app/events.c:99
> msgid "File"
> msgstr "Fil"

Inte "arkiv"? :-)

> #: app/menus.c:337
> msgid "SNMP Set..."
> msgstr "SNMP Sätt..."
> 
> #: app/menus.c:339
> msgid "SNMP Get..."
> msgstr "SNMP Hämta..."

Skall det verkligen vara versalt s i "sätt" och h i "hämta"?

> #: app/widgets/interface_panel.c:54
> msgid "Name assigned to this interface, e.g. 'eth0'"
> msgstr "Namnet som är tilldelat detta gränssnitt, t.ex. \"eth0\""

Det låter tungt på engelska, och ännu tyngre på svenska.  Duger det
inte med 

  Namnet på detta gränssnitt, t.ex. "eth0"

> #: bonobo/gxsnmp_control_factory.c:31 src/gxsnmp.c:77
> msgid ""
> "Specify the filename for which debugging messages will be output (can be "
> "specified more than once)."
> msgstr ""
> "Ange det filnamn som felsökningsmeddelanden kommer att skrivas ut ifrån (kan "
> "anges mer än en gång)."

"For which" betyder väl snarar "om vilket" än "ifrån"?  Eller någon
annan formulering om du inte tycker om det lite formella ordvalet.

> #: plugins/route_table/route_table.c:183
> msgid ""
> "The selected host has interfaces defined, but\n"
> "there appears to be a problem with the SNMP\n"
> "configuration for the interface.\n"
> "\n"
> "The route table can not be loaded.\n"
> msgstr ""
> "Den markerade värden har inga gränssnitt definierade,\n"
> "men det verkar vara problem med SNMP-konfigurationen\n"
> "för gränssnittet.\n"
> "\n"
> "Routingtabellen kan inte laddas.\n"

Du har ett "inga" på första raden som skall bort.

> #: src/gxsnmp.c:71
> msgid "Specifiy the geometry of the main window"
> msgstr "Ange huvudfönstrets geometri-"

Varför bindestrecket på slutet?

> #: src/gxsnmp_menus.c:139
> msgid "Exit from GxSNMP."
> msgstr "Avsluta GxSNMP."

Är det avsiktligt de plötsligt börjat med gement "x"?  Eller är det
ett misstag?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.