Re: Sortering

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-10-12 00:34:06

Göran Uddeborg wrote:
> > Jag ska återöppna buggen i glibc och se om det kan fixas (gäller då även
> > andra "icke-bokstavstecken").
> 
> Om du öppnar en bugg trots allt så öppna en ny. Den gamla handlade om
> hur bokstäver skulle sorteras. Det blir bara jobbigt om detta blir en
> fortsättning på den.
> 
> Fast jag tycker alltså inte att du skall röra i det alls.

Jag kommer inte att öppna en glibc-bugg för detta, eftersom jag fick
tips om mitt misstag (se tidigare brev). Däremot står mitt förslag om
att någon kan öppna en bugg i file-utils, för att få ls att anpassa sig
till detta, kvar. Om någon gör det kan han väl informera om det på denna
lista, så får vi veta hur det går.


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.