Re: gxsnmp

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-10-12 19:39:28

Christian Rose writes:
> Göran Uddeborg wrote:
> > > #: bonobo/gxsnmp_control_factory.c:31 src/gxsnmp.c:77
> > > msgid ""
> > > "Specify the filename for which debugging messages will be output (can be "
> > > "specified more than once)."
> > > msgstr ""
> > > "Ange det filnamn som felsökningsmeddelanden kommer att skrivas ut ifrån (kan "
> > > "anges mer än en gång)."
> > 
> > "For which" betyder väl snarar "om vilket" än "ifrån"?  Eller någon
> > annan formulering om du inte tycker om det lite formella ordvalet.
> 
> Här förstår jag ärligt talat inte hur du vill ha det... orkar du ge ett
> exempel?

Jag menar så här.
- Jag kan inte förstå vad det skulle innebära att
  "felsökningsmeddelanden skrivs ut ifrån ett filnamn".
- En direktöversättning vore "Ange det filnamn om vilket
  felsökningsmeddelanden kommer att skrivas".  Meddelandena kommer
  alltså att handla OM filnamnet, eller förmodligen egentligen filen,
  som jag tolkar orginalet.
- Den direktöversatta meningen är något omständligt formulerad.  Jag
  misstänker att du vill ha en lättare.  Kanske "Ange filer att skriva
  felsökningsmeddelanden om".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.