Re: gedit

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-09-27 21:48:13

> Inte i Gnome i alla fall. Där är "Subject" -> "Ämne". Jag tycker inte
> att det är fel. Eller?

Det är väl inget större fel i översättningen som sådan.  Jag tyckte
mig bara ha sett "ärende" som den vanligaste översättningen.

Men jag låter dig och Richard Hult komma överens om hur ni skall ha
det i Gnome.

> > > #: src/document.c:241
> > > msgid "RO - "
> > > msgstr "RO - "
> > 
> > Och vad betyder det där tro?
> 
> "ReadOnly" vad jag ser i koden. Något förslag på en bra svensk
> förkortning? SS som i "SkrivSkyddad"? Jag vet inte om "SS" är så bra...

Jag skulle ju inte ha förstått att det var det som det betydde.  Måste
det vara just två tecken på det sättet, eller har vi någon frihet?
Vet du lite närmare hur det används?

Låt det stå tills någon kommer på något som faktiskt är bra.

> Okej, ändrar till "åtgärden". Är det bättre?

Det tycker jag.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.