Re: gedit

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-27 01:23:32

Göran Uddeborg wrote:
> > #. * Translatable strings file generated by Glade.
> > #. * Add this file to your project's POTFILES.in.
> > #. * DO NOT compile it as part of your application.
> > #.
> > #: plugins/convert/convert.c:151 plugins/convert/convert.c:152
> > #: plugins/convert/convert.glade.h:7
> > msgid "Number Converter"
> > msgstr "Nummerkonverterare"
> 
> "Talkonverterare" blir nog bättre. På engelska säger man "hexadecimal
> number", men på svenska "hexadecimalt tal", knappast "hexadecimalt
> nummer".

Jo. Ändrat. Tack.


> > #: plugins/diff/diff.c:116
> > msgid ""
> > "The file selected does not exists\n"
> > "\n"
> > "Please provide a valid file"
> > msgstr ""
> > "Den markerade filen finns inte\n"
> > "\n"
> > "Var vänlig och välj en giltig fil"
> 
> Det är verkligen en "markerad" fil här? Den kan inte vara "vald" på
> något annat sätt?

Jo, det ska det nog vara. Ändrat.


> > #: plugins/email/email.glade.h:10
> > msgid "Subject:"
> > msgstr "Ämne:"
> 
> Brukar man inte översätta med "Ärende"?

Inte i Gnome i alla fall. Där är "Subject" -> "Ämne". Jag tycker inte
att det är fel. Eller?


> > #: src/dialogs/prefs.glade.h:29
> > msgid "Set limit on undo levels to :"
> > msgstr "Sätt begränsning av antalet ångra-steg till:"
> 
> Kortare förslag: "Begränsa antalet ångra-steg till:"

Jo.. Tack för den! Ändrat.


> > #: src/document.c:241
> > msgid "RO - "
> > msgstr "RO - "
> 
> Och vad betyder det där tro?

"ReadOnly" vad jag ser i koden. Något förslag på en bra svensk
förkortning? SS som i "SkrivSkyddad"? Jag vet inte om "SS" är så bra...


> > #: src/document.c:432
> > #, c-format
> > msgid "``%s'' has been modified. Do you wish to save it?"
> > msgstr "\"%s\" har blivit ändrad. Vill du spara den?"
> 
>  "%s" har ändrats.

Tack. Har ändrats. :)


> > #: src/menus.c:243
> > msgid "Redo last operation"
> > msgstr "Gör om senaste ändringen"
> 
> Är det säkert att "operationen" är en "ändring"? Inte något som
> t.ex. att skriva ut filen?

Okej, ändrar till "åtgärden". Är det bättre?


> > #: src/menus.c:263
> > msgid "Get file info like characters, lines, words & paragraphs count."
> > msgstr ""
> > "Hämta filinformation som exempelvis tecken, antal rader, antal ord och "
> > "antalet stycken."
> 
> Kan inte du också ha bara ett "antal"?

Kanske det. Ändrat.


> > #: src/utils.h:106
> > msgid "Show recent debugging messages."
> > msgstr "Visa nya felsökningsmeddelanden."
> 
> "Nya" skulle jag kanske tolkat som "kommande". "Senaste" eller något
> sådant ord är kanske bättre.

Jo, ändrat.

Tack Göran!
http://www.menthos.com/po/gnome/gedit.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.