Re: Lynx

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-09-27 21:54:32

peter karlsson writes:
> "TP"?

Åh, ursäkta.  Jag menar "the Free Translation Project" eller bara
"Translation Project".  (Förkortningen "FTP" skulle ju kunna
missförstås.)

Se http://www.iro.umontreal.ca/contrib/po/HTML för vidare detaljer.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.