Re: gedit

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-28 14:58:58

Göran Uddeborg wrote:
> > Inte i Gnome i alla fall. Där är "Subject" -> "Ämne". Jag tycker inte
> > att det är fel. Eller?
> 
> Det är väl inget större fel i översättningen som sådan. Jag tyckte
> mig bara ha sett "ärende" som den vanligaste översättningen.
> 
> Men jag låter dig och Richard Hult komma överens om hur ni skall ha
> det i Gnome.

"Ärende" får det nog bli. norpan får uppdatera Gnome-ordlistan. Jag är
för lat för sånt.


> > > > #: src/document.c:241
> > > > msgid "RO - "
> > > > msgstr "RO - "
> > >
> > > Och vad betyder det där tro?
> >
> > "ReadOnly" vad jag ser i koden. Något förslag på en bra svensk
> > förkortning? SS som i "SkrivSkyddad"? Jag vet inte om "SS" är så bra...
> 
> Jag skulle ju inte ha förstått att det var det som det betydde. Måste
> det vara just två tecken på det sättet, eller har vi någon frihet?
> Vet du lite närmare hur det används?
> 
> Låt det stå tills någon kommer på något som faktiskt är bra.

Precis vad jag gjorde. Lät det stå alltså.
Någon som känner att han/hon har ett bra förslag?


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.