Re: Lynx

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-27 21:28:52

peter karlsson wrote:
> > Detta är ju hanterat av TP
> 
> "TP"?

Translation Project. Det är till det projektet den här listan egentligen
tillhör.

Hemsidan hittar du på http://www.iro.umontreal.ca/contrib/po/HTML/


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.