gedit

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-09-26 13:26:48

Christian Rose writes:
> Jag granskade och uppdaterade översättningen av texteditorn gedit.

Ok, jag är hemma igen från en kort resa, och här finns tydligen massor
att granska.

> #.
> #. * Translatable strings file generated by Glade.
> #. * Add this file to your project's POTFILES.in.
> #. * DO NOT compile it as part of your application.
> #.
> #: plugins/convert/convert.c:151 plugins/convert/convert.c:152
> #: plugins/convert/convert.glade.h:7
> msgid "Number Converter"
> msgstr "Nummerkonverterare"

"Talkonverterare" blir nog bättre.  På engelska säger man "hexadecimal
number", men på svenska "hexadecimalt tal", knappast "hexadecimalt
nummer".

> #: plugins/diff/diff.c:116
> msgid ""
> "The file selected does not exists\n"
> "\n"
> "Please provide a valid file"
> msgstr ""
> "Den markerade filen finns inte\n"
> "\n"
> "Var vänlig och välj en giltig fil"

Det är verkligen en "markerad" fil här?  Den kan inte vara "vald" på
något annat sätt?

> #: plugins/email/email.glade.h:10
> msgid "Subject:"
> msgstr "Ämne:"

Brukar man inte översätta med "Ärende"?

> #: src/dialogs/prefs.glade.h:29
> msgid "Set limit on undo levels to :"
> msgstr "Sätt begränsning av antalet ångra-steg till:"

Kortare förslag: "Begränsa antalet ångra-steg till:"

> #: src/document.c:241
> msgid "RO - "
> msgstr "RO - "

Och vad betyder det där tro?

> #: src/document.c:432
> #, c-format
> msgid "``%s'' has been modified.  Do you wish to save it?"
> msgstr "\"%s\" har blivit ändrad. Vill du spara den?"

  "%s" har ändrats.

tycker jag räcker.

> #: src/menus.c:243
> msgid "Redo last operation"
> msgstr "Gör om senaste ändringen"

Är det säkert att "operationen" är en "ändring"?  Inte något som
t.ex. att skriva ut filen?

> #: src/menus.c:263
> msgid "Get file info like characters, lines, words & paragraphs count."
> msgstr ""
> "Hämta filinformation som exempelvis tecken, antal rader, antal ord och "
> "antalet stycken."

Kan inte du också ha bara ett "antal"?

  Hämta filinformation som exempelvis antal tecken, rader, ord och stycken.

> #: src/utils.h:106
> msgid "Show recent debugging messages."
> msgstr "Visa nya felsökningsmeddelanden."

"Nya" skulle jag kanske tolkat som "kommande".  "Senaste" eller något
sådant ord är kanske bättre.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.