Re: Lynx

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-09-26 12:00:38

Christian Rose writes:
> peter karlsson wrote:
> > Är det någon här som jobbar på svensk översättning av Lynx?
> 
> Enligt det som står på http://www.uddeborg.pp.se/sv/dok-5.html#ss5.1 så
> är Lynx "ledigt" i den meningen att den tidigare ansvarige inte har tid
> längre och gärna ser någon annan ta över.
> 
> Så jag tror inte Göran har något problem med det, eller?

Självklart inte.  Jag har inte åsikter om vem som skall göra vad.  Jag
bara sköter den lilla administration som är oundviklig, för att vi
inte skall springa ivägen för varandra.

Så jag anmäler gärna att Peter tar över det.  Men först kanske du
Peter kan bekräfta att du vill göra det?  Din fråga SKULLE också kunna
betyda att du ville att det skulle bli översatt, men inte själv hade
tid att göra det.  Och eftersom mina anmälningar om vem som gör vad
fortfarande hanteras manuellt i andra ändan så vill jag inte ändra i
onödan.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.