Re: Lynx

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-09-26 16:06:43

Göran Uddeborg:

> Så jag anmäler gärna att Peter tar över det.  Men först kanske du
> Peter kan bekräfta att du vill göra det?  

Det var vad jag tänkte göra, ja. Först skall jag bara lokalisera en
översättningsfil att utgå från, men jag misstänker att den inte är längre
bort än en "apt-get source lynx".

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.