Re: Lynx

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-25 21:20:14

peter karlsson wrote:
> Är det någon här som jobbar på svensk översättning av Lynx?

Enligt det som står på http://www.uddeborg.pp.se/sv/dok-5.html#ss5.1 så
är Lynx "ledigt" i den meningen att den tidigare ansvarige inte har tid
längre och gärna ser någon annan ta över.

Så jag tror inte Göran har något problem med det, eller?


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.