Re: Sawfish

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-09-16 21:01:09

Christian Rose writes:
> #. ../lisp/edge-flip.jl
> msgid "Hitting the screen edge selects the next: \\w"
> msgstr "Träffas kanten ska vad markeras: \\w"
> 
> Vid tredje genomläsningen av det här meddelandet förstod jag det... Man
> kanske skulle skriva om det. Exempel:
> 
> "Om skärmkanten träffas markeras nästa: \\w"

Men är det fråga om att markera? Är det inte fråga om att välja nästa
något (arbetsyta t.ex.)?

> #. ../lisp/frames.jl
> msgid ""
> "Associate frame types with type to try if the theme doesn't implement
> the\n"
> "requested type."
> msgstr ""
> "Assosiera ramtyper med typ för se om temat stödjer den\n"
> "efterfrågade typen."
> 
> Jag tror inte "associera" blev rättstavat här. Jag tror också att ett
> "att" saknas. Sedan gillar jag personligen "stöder" istället för
> "stödjer" och "begärda" istället för "efterfrågade".
> 
> "Associera ramtyper med typ för för att se om temat stöder den
> begärda\n"
> "typen."

Men är det riktigt översatt. Jag tycker snarare det som står på
engelska betyder:

 Associera ramtyper med typ att försöka med om temat inte stödjer den
 begärda typen.

Av det engelska kan jag inte läsa ut att det är frågan om att prova
ett tema, utan att avsaknaden av stöd i temat är ett villkor.

> #. ../lisp/iconify.jl
> msgid ""
> "Toggle the `stickiness' of the window--whether or not it is a member
> of\n"
> "all workspaces."
> msgstr ""
> "Växla fönstrets \"fastsatthet\", oberoende av om det är en medlem av
> alla\n"
> "skrivbord."
> 
> "Sticky" brukar i GNOME-sammanhang översättas med "klistrig". 
> 
> "Växla fönstrets \"klistrighet\" oberoende av om det är en medlem av
> alla\n"
> "arbetsytor eller inte."

Är inte andra ledet en förklaring av "stickiness"? Alltså:

  Växla fönstrets klistrighet -- huruvida det tillhör alla
  arbetsytor eller ej.

> #. ../lisp/prompt.jl
> msgid "Move to next non-word character"
> msgstr "Flytta till nästa icke-ord bokstav."
> 
> "Flytta till nästa bokstav som inte är ett ord."

Man bör nog använda ordet "tecken" här, eftersom det är just bokstäver
som är "word characters". Christians översättning låter som om man
skall flytta till en bokstav, fast den får inte ensam utgöra ett helt
ord. Jag föreslår

 Flytta till nästa icke-bokstav.

eller något med "tecken som inte är bokstav".

> #. ../nokogiri/nokogiri-widgets/list.jl
> msgid "Insert..."
> msgstr "Klistra in"
> 
> punkter?

Och är det säkert att det är frågan om att KLISTRA in? Det används
som översättning av "paste" i "cut and paste", men om det är något
annat som infogas så tycker jag det passar sämre. Men det beror som
sagt på vad som avses.

> #. ../themes/mono/theme.jl
> msgid "Text is \\w justified in window titles."
> msgstr "Hur text \\w justeras i fönstertitlar."
>               ^
> extra blanksteg

Det verkar som att \\w blir ett ord (kanske "left", "right", etc)? I
så fall bör du kanske översätta med

 Text \\wjusteras i fönstertitlar.

> PS. Ansöker om tillstånd att inte behöva översätta paket i helgen :)
> Jag ska resa bort. DS.

Så bra! Då minskade istället för ökade min hög av översättningar att
granska idag när jag tittat på Sawfish!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.