Re: Sawfish

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-09-16 21:01:00

Johan Dahlin writes:
> > > #. ../lisp/custom.jl
> > > msgid "Workspaces"
> > > msgstr "Skrivbord"
> > 
> > "Arbetsytor" tycker jag är ett bättre ord, men folk är vana vid
> > skrivbord kanske.
> Exakt vad jag tyckte. Jag anser att det underlättar om man kallar både
> Skrivbordet (Desktop) och Skrivborden (Workspaces) samma sak.

Tycker du verkligen det?

"Skrivbord" används som en översättning av "desktop", men här man som
här talar om flera olika arbetsytor på skrivbordet.

Jag tycker det är klart förvirrande att ha samma ord för olika saker!
Arbetsytor är en bra översättning.

> > > #. ../lisp/functions.jl
> > > msgid "Invoke the list of commands, one by one."
> > > msgstr "Anropa listan av kommandon, en efter en."
> > 
> > ett kommando heter det.
> > 
> Japp, men här handlar det väl om en lista av kommandon och inte ett enstaka
> kommando

Avser inte "one by one" kommandon?  Det är väl ett kommando efter ett
kommando som anropas, och de tas ifrån listan.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.