Re: Sawfish

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-15 03:13:13

Johan Dahlin wrote:
> Så nu har jag uppdaterat sawfish.
> Det är ett av de första programmen som jag översätter, så om ni kunde vara
> lite snälla i kommentarerna skulle det uppskattas =)

mooooooooahahaha
nej, allvar... *snäll*
eller kanske inte. Jag kommenterar allt jag reagerar på och som jag
kanske hade gjort annorlunda. Ta inte illa upp!


> Annars ser jag fram emot kommentarer

Visst. Har du skickat översättningen till Sawfish-författaren förresten?


> Johan Dahlin
> 
>  ------------------------------------------------------------------------
>       Name: sv.po
>  sv.po  Type: unspecified type (application/octet-stream)
>     Encoding: quoted-printable

Aaargh, kan du inte fixa Balsa så att den skickar po-filer som
text/plain... jag var tvungen att klistra in filen från annat program nu
istället för att bara köra "reply". Samma gäller för webbservern, den
tror också att po-filer är något binärt, vilket gör att man inte kan
granska dem direkt i webbläsaren... :-(


Här kommer kommentarer:


# Swedish translation of the Sawfish window manager
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Andreas Persenius <ndap@swipnet.se>, 2000.
# Johan Dahlin <zilch.am@home.se>, 2000.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Sawfish 0.30.3\n"
"POT-Creation-Date: 2000-09-06 18:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-02-15 20:25+0100\n"
            ^^^^^
Antar att du glömt att uppdatera? :)


"Last-Translator: Johan Dahlin <zilch.am@home.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
              ^^^^^
Jag tror att man kom fram till att det skulle skrivas "8bit" på
gnome-i18n-listan.


#. ../lisp/audio-events.jl
msgid "Play sound effects for unmanaged windows."
msgstr "Spela upp ljudeffekter för ignorerade fönster."

Som norpan redan påpekat: "icke hanterade" eller någonting sådant.


#. ../lisp/viewport-linear.jl
#. ../lisp/autoload.jl
msgid "Index:"
msgstr "Innehållsförteckning:"

"Index"


#. ../lisp/edge-flip.jl
#. ../lisp/autoload.jl
msgid "Edge Flipping"
msgstr "Kantvändning"


#. ../lisp/customize.jl
msgid "Invoke the user-customization system."
msgstr "Anropa systemet för användarkonfiguration."

Jag hade nog själv skrivit "användarkonfigurationssystemet". Det är inte
fel på ett sådant sammansatt ord, och jag tror bestämt att jag har sett
det på andra ställen.


#. ../lisp/custom.jl
msgid "Main"
msgstr "Huvuddel"

Kanske till och med bara "huvud"?


#. ../lisp/custom.jl
msgid "Edit theme..."
msgstr "Editera tema..."

Redigera


#. ../lisp/custom.jl
msgid "Workspaces"
msgstr "Skrivbord"

Jag tycker egentligen "arbetsytor"... Man kan ha ett skrivbord, men
flera arbetsytor. Blir bara förvillande om man kallar olika grejer för
samma sak.


#. ../lisp/cycle.jl
msgid "Select the next window of the current workspace."
msgstr "Välj nästa fönster på det nuvarande skrivbordet"
                            ^
punkt


#. ../lisp/cycle.jl
msgid "Focus on the previous window of the current workspace."
msgstr "Fokusera det förra fönstret på det nuvarande skrivbordet."

Kanske "förra" -> "föregående" ?


#. ../lisp/cycle.jl
msgid "Select the next window, cycling through all possible workspaces."
msgstr "Välj nästa fönster, växla mellan fönster på alla skrivbord."

Jag hade kanske till och med vågat mig på att byta kommat mot ett "och".
Smaksak.


#. ../lisp/cycle.jl
msgid "Select the previous window, cycling through all possible
workspaces."
msgstr "Välj det förra fönstret, växla mellan fönster på alla
skrivbord."

Samma som ovan isf.


#. ../lisp/edge-flip.jl
msgid "Select the next desktop when the pointer hits screen edge."
msgstr "Hoppa till nästa vy/skrivbord när pekaren träffar skärmkanten."

Så går det när man blandar uttryck... här tycker jag att det bara skulle
stått "skrivbord".


#. ../lisp/edge-flip.jl
msgid "Hitting the screen edge selects the next: \\w"
msgstr "Träffas kanten ska vad markeras: \\w"

Vid tredje genomläsningen av det här meddelandet förstod jag det... Man
kanske skulle skriva om det. Exempel:

"Om skärmkanten träffas markeras nästa: \\w"


#. ../lisp/edge-flip.jl
msgid "Only flip when interactively moving a window."
msgstr "Flippa endast över när man interaktivt flyttar ett fönster."

"man" gillar jag inte. Jag tycker att man bör undvika sådana
formuleringar.
"Flippa endast över vid interaktiv flytt av ett fönster."


#. ../lisp/edge-flip.jl
msgid "Milliseconds to delay before flipping: \\w"
msgstr "Fördröjning i millisekunder innan överflippning: \\w"

"över" är kanske onödigt. Du har använt bara "flippa" i föregående
meddelande.


#. ../lisp/edge-flip.jl
msgid "Warp pointer to opposite screen edge when flipping."
msgstr "Teleportera pekare till motsata skärmkanten vid överflippning."

Mitt favorithatobjekt med nuvarande Sawfishöversättningen: vad sören är
"teleportera"? Även om originalet också är konstigt hade jag föredragit
"flytta".


#. ../lisp/focus.jl
msgid "When does the mouse pointer affect the input focus."
msgstr "När påverkar muspekaren inmatningsfokus."

Urk... Originalet är en fråga utan frågetecken... frågan är om man ska
bryta mot de reglerna på svenska också. Jag tror nog att jag hade
dristat mig till ett frågetecken.


#. ../lisp/focus.jl
msgid "Does click-to-focus mode pass the click through to the window."
msgstr "Skickar \"click-to-focus\"-läget vidare klicket till fönstret."

Är inte namnen på lägena översatta? I så fall ska det nog vara det
översatta namnet på "click-to-focus" här. I övrigt gäller min tidigare
kommentar om frågetecken.


#. ../lisp/frames.jl
msgid "Default frame style (theme)."
msgstr "Standard-ramstil (tema)."

Utan bindestreck kanske? "Standardramstil". Alla tre orden är vanliga
svenska ord, så jag ser ingen anledning till bindestreck vid
sammanskrivning.


#. ../lisp/frames.jl
msgid "Update all windows when the default frame style is changed."
msgstr "Uppdatera alla fönster när standard-ramstilen ändras."

Se ovan


#. ../lisp/frames.jl
msgid ""
"Associate frame types with type to try if the theme doesn't implement
the\n"
"requested type."
msgstr ""
"Assosiera ramtyper med typ för se om temat stödjer den\n"
"efterfrågade typen."

Jag tror inte "associera" blev rättstavat här. Jag tror också att ett
"att" saknas. Sedan gillar jag personligen "stöder" istället för
"stödjer" och "begärda" istället för "efterfrågade".

"Associera ramtyper med typ för för att se om temat stöder den
begärda\n"
"typen."


#. ../lisp/frames.jl
msgid "Default font: \\w"
msgstr "Standard typsnitt:"

Iiiiiiik!
Särskrivning!

"Standardtypsnitt: \\w"
ska det nog vara.


#. ../lisp/frames.jl
msgid "Intensity of bevels: \\wpercent."
msgstr "Intensitet på kanter \\w(i procent)."

Jag vet inte med de där parenteserna... Vet du exakt hur meddelandet
används?


#. ../lisp/functions.jl
msgid ""
"Offset (%) from left window edge when warping pointer.\n"
"A negative number means outside the left window edge."
msgstr ""
"Avstånd i procent från vänstra fönsterkanten vid tele-\n"
"portering. Ett negativt tal betyder teleportera till utanför\n"
"den vänstra fönsterkanten."

#. ../lisp/functions.jl
msgid ""
"Offset (%) from top window edge when warping pointer.\n"
"A negative number means outside the top window edge."
msgstr ""
"Avstånd i procent från översta fönsterkanten vid tele-\n"
"portering. Ett negativt tal betyder teleportera till utanför\n"
"den övre fönsterkanten."

Jag brukar försöka avstavning när jag kan... du kanske hade kunnat
skriva "teleportera" på en rad här. Sen var dte ju också frågan om
"teleportering" skulle användas. :)


#. ../lisp/functions.jl
msgid "The program launched by the `xterm' command."
msgstr "Programmet som ska startas med \"xterm\" kommandot."

"\"xterm\"-kommandot" eller kanske ännu bättre "kommandot \"xterm\"".


#. ../lisp/functions.jl
msgid "Optional arguments given to the `xterm' command."
msgstr "Extra argument till \"xterm\" kommandot"

Se ovan. Du har dessutom missat en punkt på slutet. Sedan kanske man ska
använda "valfria" för "optional"?


#. ../lisp/functions.jl
msgid ""
"Format to create unique window names. Has two arguments (NAME INDEX)\n"
"applied to it."
msgstr "Format att skapa unika fönsternamn. Tar två argument (NAME
INDEX)."

"för att".

""
"Format för att skapa unika fönsternamn. Tar två argument (NAME
INDEX)\n"

Du har också missat nyradstecknet på slutet.


#. ../lisp/functions.jl
msgid "Invoke the list of commands, one by one."
msgstr "Anropa listan av kommandon, en efter en."

"listan MED kommandon". Sen tror jag det ska vara "ett efter ett", dvs
det syftar på "kommandon".

Anledningen är att "the list" är bestämd form och det finns antagligen
bara en sådan lista, så det är nog "ett efter ett" av kommandona som
åsyftas.


#. ../lisp/functions.jl
msgid "Delete the window."
msgstr "Stäng fönstret."

"Ta bort fönstret." tror jag blir en mer korrekt översättning.


#. ../lisp/functions.jl
msgid "Delete the window, or beep if the window can't be closed safely."
msgstr "Stäng fönstret, eller pip om fönstret inte kan stängas säkert."

se ovan


#. ../lisp/gnome-commands.jl
msgid "Logout from the current GNOME session."
msgstr "Logga ut ifrån den nuvarande GNOME sessionen."

Skriv samman (bindestreck i detta fallet).
"GNOME-sessionen"


#. ../lisp/gnome-commands.jl
msgid "Launch the GNOME help browser."
msgstr "Starta GNOME's hjälpsystem"

Man kanske klarar sig utan apostrof? Och "browser" är nog inte "system".

Jag skulle föredragit
"Starta GNOME-hjälpläsaren."


#. ../lisp/gnome-int.jl
msgid "Invoke the GNOME control center from the `Customize' menu."
msgstr "Starta GNOME's kontrollpanel från \"Anpassa\" menyn."

"Starta GNOME-kontrollpanelen från \"Anpassa\"-menyn."


#. ../lisp/group-funs.jl
msgid "List of group ids that always exist, even when they have no
members."
msgstr "Lista grupp id som alltid finns, even om de inte har några
medlemmar."

Lite smått och gott här.
"Lista med grupp-id som alltid finns, även om de inte har några
medlemmar."


#. ../lisp/grow-pack.jl
msgid "Whether growing an already grown window grows it again."
msgstr "Hurvida växning av ett redan växt fönster ska växas igen."

"huruvida" skriver man väl? Är "växning" ett ord ("växande"?).

"Huruvida växande av ett redan växt fönster gör att det växer igen."


#. ../lisp/grow-pack.jl
msgid ""
"Whether growing is considered to be maximization. When you turn\n"
"this on, you can use `unmaximize-window' or something similar to get\n"
"back to the original size."
msgstr ""
"Hurvida växande fönster ska vara maximerade. När du sätter på\n"
"detta, kan du använda \"unmaximize-window\" eller något liknande för\n"
"att få tillbaka original storleken."

se ovan

skriv samman "originalstorleken".

är "unamximize-window" översatt någon annanstans? Då ska det nog vara
det här också.


#. ../lisp/iconify.jl
msgid "Unmanaged windows may be iconified."
msgstr "Icke-hanterade fönster tillåts bli ikonifierade"
                            ^
punkt
Här har du ju dessutom översatt "unmanaged" med "icke-hanterade".


#. ../lisp/iconify.jl
msgid "Iconifying a window also iconifies the: \\w"
msgstr "Ikonifiering av ett fönster ikonifierare också: \\w"

Öh?
"Ikonifiering av ett fönster ikonifierar också: \\w"

Var nog ett "e" för mycket...


#. ../lisp/iconify.jl
msgid "Uniconifying a window also uniconifies the: \\w"
msgstr ""
"Återställning av ett fönster som är medlem av en grupp återställer hela
"
"gruppen."

Det här meddelandet är nog ganska fel. Mitt förslag:

"Avikonifiering av ett fönster avikonifierar också: \\w"


#. ../lisp/iconify.jl
msgid "Return the window from its iconified state."
msgstr "Återställ fönstret från ikonifierat läge."

Kanske
"Återställ fönstret från dess ikonifierade läge."


#. ../lisp/iconify.jl
msgid "Display the workspace/viewport containing the window W."
msgstr "Visa skrivbordet som innehåller fönstret F, fokusera sedan på
F."

arbetsyta/vy


#. ../lisp/iconify.jl
msgid "Display the workspace containing the window W, then focus on W."
msgstr "Visa skrivbordet som innehåller fönstret F, fokusera sedan på
F."

arbetsyta


#. ../lisp/iconify.jl
msgid "Iconify all windows on the current workspace."
msgstr "Ikonifierar alla fönster på det nuvarande skrivbordet."

blir tjatigt... men jag tycker som sagt "workspace" == "arbetsyta".


#. ../lisp/iconify.jl
msgid ""
"Toggle the `stickiness' of the window--whether or not it is a member
of\n"
"all workspaces."
msgstr ""
"Växla fönstrets \"fastsatthet\", oberoende av om det är en medlem av
alla\n"
"skrivbord."

"Sticky" brukar i GNOME-sammanhang översättas med "klistrig". 

"Växla fönstrets \"klistrighet\" oberoende av om det är en medlem av
alla\n"
"arbetsytor eller inte."


#. ../lisp/ignore-window.jl
msgid "Unignore the window."
msgstr "Ignorera ej fönstret."

Jag gillar personligen "inte" mer än "ej". :)


#. ../lisp/ignore-window.jl
msgid "Toggle whether a window is ignored or not."
msgstr "Växla mellan om ett fönster är ignorerat eller ej."

se ovan


#. ../lisp/ignore-window.jl
msgid "Toggle whether a window is focusable or not."
msgstr "Växla mellan om ett fönster är fokuserbart eller ej."

ovan


#. ../lisp/keymap.jl
msgid "Prompt for a key sequence, then print its binding."
msgstr ""
"Väntar på en tangentbordskombination, skriver sedan\n"
" ut vad det gör."
 ^
är det mellanslaget nödvändigt?


#. ../lisp/keymap.jl
msgid ""
"Sends the next key event directly to the focused client window,
ignoring\n"
"any window manager bindings that it may have."
msgstr ""
"Skickar nästa tangent händelse direkt till den fokuserade klient
fönstret,\n"
"ignorerar alla fönsterhanteringsbindingar som den kan ha."

"Skickar nästa tangenthändelse direkt till det fokuserade
klientfönstret\n"
"och ignorerar alla fönsterhanterarbindningar som det kan ha."


#. ../lisp/match-window.jl
msgid "Other"
msgstr "Andra"

Har du kollat upp i vilket sammanhang det här meddelandet visas? Det
kanske kan vara "Annat" också.


#. ../lisp/maximize.jl
msgid ""
"Maximizing a window in one dimension must increase the size of that "
"dimension."
msgstr ""
"Maximering av en fönsterdimension ökar alltid storleken på den
dimensionen."

Är det verkligen det det står?
"Maximering av ett fönster i en dimension ökar alltid storleken på den "
"dimensionen."
är mitt förslag.


#. ../lisp/maximize.jl
msgid "Let unmanaged windows be overlapped when filling windows."
msgstr "Låt ignorerade fönster täckas över när fönster \"fylls\"."

icke-hanterade?
Finns det någon speciell anledning att "fylls" är inom citationstecken?


#. ../lisp/maximize.jl
msgid ""
"Restore the dimensions of the window to its original, unmaximized,
state."
msgstr "Återställ fönstret till dess ursprungliga, icke maximerade
läge."

Kanske
"Återställ fönstrets dimensioner till dess ursprungliga, icke-maximerade
" "läge."


#. ../lisp/maximize.jl
msgid "Maximize the vertical dimension of the window."
msgstr "Maximera fönstrets vertikala dimension."

lodräta? Kanske smaksak.


#. ../lisp/maximize.jl
msgid "Maximize the horizontal dimension of the window."
msgstr "Maximera fönstrets horisontella dimension."

vågräta?


#. ../lisp/maximize.jl
msgid "Toggle the state of the window between maximized and
unmaximized."
msgstr "Växla fönstrets läge mellan maximerade och icke maximerad."
                       ^
ett "e" för mycket
ska nog vara "maximerat" med t på slutet också.


#. ../lisp/maximize.jl
msgid ""
"Toggle the state of the window between vertically maximized and\n"
"unmaximized."
msgstr "Växla fönstrets läge mellan vertikalt maximerad och icke
maximerad."

Lodrätt maximerad? Asch, det är kanske bättre med vertikalt.
Men "vertikalt maximerat" och "icke maximerat" ska det nog vara.


#. ../lisp/maximize.jl
msgid ""
"Toggle the state of the window between horizontally maximized and\n"
"unmaximized."
msgstr "Växla fönstrets läge mellan horisontellt maximerad och icke
maximerad."

se ovan


#. ../lisp/maximize.jl
msgid "Maximize the window without obscuring any other windows."
msgstr "Maximera fönster utan att täcka över andra fönster."

"fönstret" kanske?


#. ../lisp/maximize.jl
msgid "Maximize the window vertically without obscuring any other
windows."
msgstr "Maximera fönstret vertikalt utan att täcka över andra fönster."

Här har du "fönstret" :)


#. ../lisp/maximize.jl
msgid ""
"Toggle the state of the window between maximized-filled and
unmaximized."
msgstr "Växla fönsterläge mellan fyllnadsmaximerad och ej maximerad."

maximerat?


#. ../lisp/maximize.jl
msgid ""
"Toggle the state of the window between vertically maximized-filled
and\n"
"unmaximized."
msgstr "Växla fönsterläge mellan vertikalt fyllnadsmaximerad och ej
maximerad."

se ovan


#. ../lisp/maximize.jl
msgid ""
"Toggle the state of the window between horizontally maximized-filled
and\n"
"unmaximized."
msgstr ""
"Växla fönsterläge mellan horisontellt fyllnadsmaximerad och ej
maximerad."

ovan


#. ../lisp/menus.jl
msgid "_Delete"
msgstr "_Radera"

"Ta bort" brukar vi använda.


#. ../lisp/menus.jl
msgid "Destroy"
msgstr "Döda"

"Förstör"


#. ../lisp/menus.jl
msgid "_Previous workspace"
msgstr "_Föregående skrivbord"

arbetsyta?


#. ../lisp/menus.jl
msgid "_Next workspace"
msgstr "_Nästa skrivbord"

se ovan


#. ../lisp/menus.jl
msgid "_Sticky"
msgstr "_Fastsatt"

Klistrig?


#. ../lisp/menus.jl
msgid "In _task list"
msgstr "I _processlista"

"task" behöver inte vara "process". Kanske "fönsterlistan" eftersom det
kanske är GNOME-varianten de tänker på, och den tror jag ska vara
översatt till "fönsterlista".


#. ../lisp/menus.jl
msgid "Work_spaces"
msgstr "Skriv_bord"

Arbetsytor?


#. ../lisp/move-resize.jl
msgid "Raise windows when they are moved or resized."
msgstr "Höj fönster när de är fokuserade."

"när de flyttas eller storleksändras".


#. ../lisp/move-resize.jl
msgid "Show current position of windows while moving."
msgstr "Visa den aktuella positionen vid interaktiv fönsterflyttning."

"Visa de aktuella fönsterpositionerna vid flytt."
"interaktiv" vet jag inte varför det är med.


#. ../lisp/move-resize.jl
msgid "Show current dimensions of windows while resizing."
msgstr "Visa de aktuella dimensionerna vid interaktiv
storleksförändring."

"Visa de aktuella fönsterdimensionerna vid storleksändring."


#. ../lisp/move-resize.jl
msgid "Snap window position to edges of other windows while moving."
msgstr "Fäst fönsterkanter vid andra fönster vid interaktiv
förflyttning."

"Fäst fönsterkanter vid andra fönster vid flytt."


#. ../lisp/move-resize.jl
msgid "Lock position and size while windows are maximized."
msgstr "Lås fönstergeometri medan fönstret är maximerat."

"position och storlek" kan man väl översätta "position and size" med.


#. ../lisp/move-resize.jl
msgid "Only update window contents after it has stopped moving."
msgstr "Rita om fönstret först när förflyttningen/storleksändringen är
klar."

Storleksändringen???

"Rita om fönstret först när det slutat röra sig."


#. ../lisp/nokogiri-sawfish.jl
msgid "Buttons shown in configurator: \\w"
msgstr "Knappar som ska visas i konfiguratorn: \\w"

"knappar _som_ visas"


#. ../lisp/nokogiri-sawfish.jl
msgid "Show variable names of each customization option."
msgstr "Visa variabelnamn för konfigurationsalternativen."

"Visa variabelnamn för varje konfigurationsalternativ."


#. ../lisp/place-window.jl
msgid "Method of placing windows: \\w"
msgstr "Metod att placera fönster: \\w"

"Metod för att placera fönster: \\w"


#. ../lisp/place-window.jl
msgid "Method of placing dialog windows: \\w"
msgstr "Metod att placera fönster: \\w"

"Metod för att placera dialogfönster: \\w"


#. ../lisp/place-window.jl
msgid "Ignore program-specified window placements."
msgstr "Ignorera program-angivna fönsterpositioner."

"programangivna"


#. ../lisp/play-audio.jl
msgid ""
"The program used to play audio samples. If unset, built-in support for
ESD "
"is used."
msgstr ""
"Programmet som ska användas till att spela ljudfiler. Om inget är valt
"
"änvänds ESD som är inbyggt."

"för att spela ljudfiler"

byt ett ä i "används" mot ett a


#. ../lisp/prompt.jl
msgid "Clear input buffer."
msgstr "Rensa inmatrningsbuffert."
          ^
ett r för mycket


#. ../lisp/prompt.jl
msgid "Delete rest of line."
msgstr "Radera resten av raden."

"Ta bort resten av raden."


#. ../lisp/prompt.jl
msgid "Move to next non-word character"
msgstr "Flytta till nästa icke-ord bokstav."

"Flytta till nästa bokstav som inte är ett ord."


#. ../lisp/prompt.jl
msgid "Move to previous non-word character."
msgstr "Flytta till föregående icke-ord bokstav"

"Flytta till föregående bokstav som inte är ett ord."

du har glömt punkt på slutet också.


#. ../lisp/prompt.jl
msgid "Move forward one character."
msgstr "Flytta frammåt ett tecken."

Ett m för mycket.


#. ../lisp/prompt-wm.jl
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Skrivbord %d"

arbetsyta


#. ../lisp/workspace.jl
#. ../lisp/prompt-wm.jl
msgid "Workspace:"
msgstr "Skrivbord:"

ovan


#. ../lisp/prompt-wm.jl
msgid "Prompt for a workspace and switch to it."
msgstr "Fråga efter en arbetsyta och byt till det."

ovan


#. ../lisp/shade-hover.jl
msgid ""
"Enable shade-hover mode.\n"
"(Temporarily unshade windows while pointer is over them.)"
msgstr ""
"Använd skugg-svävningsläget.\n"
"(Avskugga fönster tillfälligt medan pekaren är över dem.)"

skriv samman "skuggsvävningsläget"


#. ./lisp/size-window.jl
msgid ""
"Default increment for size-window commands (when the window doesn't
specify\n"
"it's own increments)."
msgstr ""
"Standard ökning för storleksfönsterkommandon (när ett fönster inte\n"
"specifierar egna ökningar)."

skriv samman "standardökning"


#. ../lisp/stacking.jl
msgid "Keep transient windows stacked above: \\w"
msgstr "Håll tillfälliga fönster lagrade ovanpå."

glömt ": \\w" ?


#. ../lisp/stacking.jl
msgid "Raise the window to its highest allowed position in the stacking
order."
msgstr "Höj fönstret till högsta nivån i dess lager."

"högsta tillåtna"


#. ../lisp/stacking.jl
msgid "Lower the window to its lowest allowed position in the stacking
order."
msgstr "Sänk fönstret till lägsta nivån i dess lager."

"lägsta tillåtna"


#. ../lisp/stacking.jl
msgid ""
"If the window is at its highest possible position, then lower it to
its\n"
"lowest possible position. Otherwise raise it as far as allowed."
msgstr ""
"Om fönstret är det översta fönstret i sitt lager, sänk det till den
lägsta\n"
"nivån, annars höj det överst i sitt lager."

"lägsta möjliga"

"höj det så mycket som möjligt"


#. ../lisp/stacking.jl
msgid "Put the window in the stacking level beneath its current level."
msgstr "Flytta ned fönstret ett lager."

Verkar inte alls vara en översättning av originalet. Jag tror du får
vara försiktigare när du avmarkerar luddiga meddelanden...

"level" == "nivå"


#. ../lisp/stacking.jl
msgid "Put the window in the stacking level above its current level."
msgstr "Flytta upp fönstret ett lager."

se ovan


#. ../lisp/stagger-placement.jl
msgid "Distance between successive placements in `stagger' placement
mode."
msgstr "Avstånd mellan succesiva placeringar i `stagger'
placeringsläge."

\"stagger\"-placeringsläget. Vi brukar alltid ersätta `' med \"\", och
skriv samman med bindestreck i det här fallet.


#. ../lisp/tooltips.jl
msgid "Remove tooltips after a period of time."
msgstr "Göm verktygstips efter en viss tidsperiod."

"ta bort"?


#. ../lisp/tooltips.jl
msgid "Show full documentation in tooltips."
msgstr "Visa all dokumentation i verktygstipsen."

"fullständig"?


#. ../lisp/tooltips.jl
msgid "Font used to display tooltips."
msgstr "Font för visning av verktygstips."

Typsnitt


#. ../lisp/transient.jl
msgid "Decorate dialog windows similarly to application windows."
msgstr "Dekorera dialogrutor likadant som vanliga fönster."

som programfönster?


#. ../lisp/transient.jl
msgid ""
"Raise the current window to its highest allowed position in the
stacking\n"
"order. Also raise any transient windows that it has."
msgstr ""
"Lyfter det nuvarande fönstret till dess högsta tillåtna position i\n"
"stackens ordning. Lyfter också alla tillfälliga fönster som det har."

"Lyft det nuvarande fönstret till dess högsta tillåtna position i\n"
"stackordningen. Lyft också alla tillfälliga fönster som det har."

använd samma form som originalet

Du har använt "stackordningen" här, du kanske ska använda den termen i
de tidigare meddelandena där den översättningen inte fanns med.


#. ../lisp/transient.jl
msgid ""
"Lower the current window to its lowest allowed position in the
stacking\n"
"order. Also lower any transient windows that it has."
msgstr ""
"Sänker det nuvarande fönstret till dess lägsta tillåtna position i\n"
"stackens ordning. Sänker också alla tillfälliga fönster som det har."

"Sänk det nuvarande fönstret till dess lägsta tillåtna position i\n"
"stackordningen. Sänk också alla tillfälliga fönster som det har."

se ovan


#. ../lisp/viewport.jl
msgid "Select the specified viewport."
msgstr "Väljer den valda skrivborsvyn."

skrivborDsvyn


#. ../lisp/viewport.jl
msgid "Select the specified viewport column."
msgstr "Väljer den valda skrivbordsvykolumnen."

"Välj"!
Det står inte "selects".


#. ../lisp/viewport.jl
msgid "Select the specified viewport row."
msgstr "Väljer den valda skrivbordsvykolumnen."

se ovan


#. ../lisp/viewport.jl
msgid "Move the current window to the specified viewport."
msgstr "Flyttar fönstret till den aktuella skrivbordsvyn."

"Flytta"


#. ../lisp/viewport.jl
msgid "Move the viewport one screen to the right."
msgstr "Flyttar skrivbordsvyn en skärm till höger."

se ovan


#. ../lisp/viewport.jl
msgid "Move the viewport one screen to the left."
msgstr "Flyttar skrivbordsvyn en skärm till vänster."

se ovan


#. ../lisp/viewport.jl
msgid "Move the viewport one screen down."
msgstr "Flyttar skrivbordsvyn en skärm nedåt."

se ovan


#. ../lisp/viewport.jl
msgid "Move the viewport one screen up."
msgstr "Flyttar skrivbordsvyn en skärm uppåt."

se ovan


#. ../lisp/viewport.jl
msgid "Move the window to the viewport on the left."
msgstr "Flyttar fönstret till skrivbordsvyn till vänster."

se ovan


#. ../lisp/viewport.jl
msgid "Move the window to the viewport on the right."
msgstr "Flyttar fönstret till skrivbordsvyn till höger."

se ovan


#. ../lisp/viewport.jl
msgid "Move the window to the viewport below."
msgstr "Flyttar fönstret till skrivbordsvyn nedåt."

se ovan


#. ../lisp/viewport.jl
msgid "Move the window to the viewport above."
msgstr "Flytta fönstret till skrivbordsvyn ovan."

Här har du rätt form! :)
kanske "ovan" --> "ovanför"?


#. ../lisp/window-anim.jl
msgid "The default window animation mode: \\w"
msgstr "Standard fönsteranimeringsläge: \\w"

Skriv samman!

"Standardfönsteranimeringsläget"


#. ../lisp/window-history.jl
msgid "_History"
msgstr "_Historia"

kanske "historik"?


#. ../lisp/with-output.jl
msgid "Prompt for a command, execute it, and print any output to the
screen."
msgstr "Väntar på ett kommando, kör det och visar utmatningen på
skärmen."

"Vänta på ett", "och visa utmatningen"


#. ../lisp/workspace.jl
msgid "Virtual desktop configuration."
msgstr "Virtuella skrivbordskonfiguration"

"konfiguration av virtuella skrivbord"?

här har du desktops! Inte bra att använda "skrivbord" för annat än
"desktop".


#. ../lisp/workspace.jl
msgid "When passing the first or last workspace: \\w"
msgstr ""
"Händelse vid passering av det första eller sista skrivbordet vid "
"förflyttning."

Nej, men kanske
"Vid passering av den första eller sista arbetsytan: \\w"

Du får kanske vara lite försiktigare vid avmarkering av luddiga
meddelanden...


#. ../lisp/workspace.jl
msgid "When passing the first or last workspace, while moving a window:
\\w"
msgstr ""
"Händelse vid passering av det första eller sista skrivbordet vid "
"förflyttning av fönster."

gäller samma som ovan

"Vid passering av den första eller sista arbetsytan vid flytt av
fönster: \\w"


#. ../lisp/workspace.jl
msgid "Workspaces are deleted when their last window closes."
msgstr "Skrivbord slås samman med nästa när deras sista fönster stängs."

arbetsytor


#. ../lisp/workspace.jl
msgid "Preserve empty workspaces in pager."
msgstr "Reservera ett tomt skrivbord i pagern."

nej, "bevara"!!

"Bevara tomma arbetsytor i pagern."


#. ../lisp/workspace.jl
msgid "Windows uniconify to the current workspace."
msgstr "Fönster återställs på det aktuella skrivbordet."
             ^
extra mellanslag


#. ../lisp/workspace.jl
msgid "Windows uniconify to the current workspace when they are
selected."
msgstr "Fönster återställs på det aktuella skrivbordet."

arbetsytan

här använder du "aktuella", på andra ställen använder du "nuvarande".
välj gärna ett. Jag brukar föredra "aktuella".


#. ../lisp/workspace.jl
msgid "Warp the pointer to selected windows."
msgstr "Teleportera muspekare till valda fönster."

"flytta"?


#. ../lisp/workspace.jl
msgid "Workspace names."
msgstr "Skrivbordsnamn."

namn på arbetsytor


#. ../lisp/workspace.jl
msgid "Insert workspace"
msgstr "Lägg till skrivbord."

arbetsyta, och en punkt för mycket


#. ../lisp/workspace.jl
msgid "Select next workspace"
msgstr "Välj nästa skrivbord."

se ovan


#. ../lisp/workspace.jl
#, c-format
msgid "space %d"
msgstr "space %d"

Ska inte "space" översättas?


#. ../lisp/workspace.jl
#, c-format
msgid "%s%s"
msgstr "%s%s"

suck


#. ../lisp/workspace.jl
msgid "Display the menu of all managed windows."
msgstr "Visa menyn med alla skötta fönster."

"hanterade".


#. ../lisp/workspace.jl
msgid "Move the current window to the N'th workspace."
msgstr "Flytta det nuvarnade fönstret till det n:te skrivbordet."

nuvarande felstavat. kanske "aktuella"?


#. ../lisp/workspace.jl
msgid "Copy the current window to the N'th workspace."
msgstr "Kopiera det nuvarnade fönstret till det n:te skrivbordet."

samma som ovan =)


#. ../lisp/x-cycle.jl
msgid "Warp the mouse pointer to windows as they're temporarily
selected."
msgstr "Teleportera muspekaren till fönster när de är tillfälligt
valda."

beam me upp scotty
eller "flytta"


#. ../lisp/x-cycle.jl
msgid "Disable auto-raising while temporarily selecting windows."
msgstr "Stäng av auto-höjning när fönster väljs tillfälligt."

"automatisk höjning" kanske?


#. ../lisp/x-cycle.jl
msgid ""
"Cycle through all windows whose names match the leading
colon-delimited\n"
"prefix of the current window."
msgstr ""
"Växla mellan alla fönster vars namn stämmer överens med den
inledande\n"
"kolon separerande prefixet av det nuvarande fönstret.."

skriv samman "kolonseparerande".


#. ../nokogiri/nokogiri-no-gnome.jl
#. ../nokogiri/nokogiri-gnome.jl
msgid "Revert"
msgstr "Gå tillbaks"

"återgå"? :)


#. ../nokogiri/nokogiri-no-gnome.jl
msgid "Apply"
msgstr "Försök"

"Verkställ" kanske?


#. ../nokogiri/nokogiri-no-gnome.jl
msgid "Help"
msgstr "_Hjälp"

inget _ i org.


#. ../nokogiri/nokogiri-widgets/workspace-geometry.jl
#. ../nokogiri/nokogiri-no-gnome.jl
msgid "Workspaces:"
msgstr "Skrivbord:"

arbetsytor! överallt!


#. ../nokogiri/nokogiri-widgets/keymap.jl
#. ../nokogiri/nokogiri-widgets/alist.jl
msgid "Key"
msgstr "Tangenter"

"Tangent"?


#. ../nokogiri/nokogiri-widgets/command.jl
msgid "Undocumented"
msgstr "Ej dokumenterad"

ej --> inte ?


#. ../nokogiri/nokogiri-widgets/match-window.jl
#. ../nokogiri/nokogiri-widgets/keymap.jl
msgid "Edit binding"
msgstr "Ändra bindning"

redigera?


#. ../nokogiri/nokogiri-widgets/list.jl
msgid "Insert..."
msgstr "Klistra in"

punkter?


#. ../nokogiri/nokogiri-widgets/list.jl
msgid "Delete"
msgstr "Radera"

"Ta bort"


#. ../nokogiri/nokogiri-widgets/list.jl
msgid "Edit..."
msgstr "Ändra..."

"Redigera"?


#. ../nokogiri/nokogiri-widgets/list.jl
msgid "Insert:"
msgstr "Klistra in:"

"Infoga:" kanske?


#. ../nokogiri/nokogiri-widgets/list.jl
msgid "Edit:"
msgstr "Redigera:"

Här har du använt rätt =)


#. ../themer/themer.in
#, c-format
msgid "Added pattern `%s'"
msgstr "Lade till mönster \"%s\""

"mönstret"?


# ../themer/themer.in
#, c-format
msgid "Added frame `%s'"
msgstr "Lade till ram \"%s\""

"ramen"?


#. ../themer/themer.in
#, c-format
msgid "Added frame type `%s'"
msgstr "Lade till ramtyp \"%s\""

"ramtypen"?


#. ../themer/themer.in
msgid "error while building frame: %S"
msgstr "fel vid ramkonstruktion: %s"

Stort %S i org.


#. ../themer/themer.in
#, c-format
msgid "Generated theme in directory `%s'"
msgstr "Genererat tema i katalog \"%s\""

"Genererade tema i katalogen \"%s\""
är kanske aningen närmare org.


#. ../themes/mono/theme.jl
msgid "Color of inactive frames (if unset use GTK+ background color)."
msgstr ""
"Färg på inaktiva ramar (om det inte är satt, använd GTK+
bakgrundsfärg)."

"GTK+-bakgrundsfärgen"


#. ../themes/mono/theme.jl
msgid "Text is \\w justified in window titles."
msgstr "Hur text \\w justeras i fönstertitlar."
               ^
extra blanksteg


#. ../themer/themer.glade:1327
msgid " to: "
msgstr " till:"
       ^
org. har blanksteg där?


#. ../themer/themer.glade:1188
msgid "Attributes"
msgstr "Egenskaper"

"Attribut"?


#. ../themer/themer.glade:250
msgid "Frame Part _Definitions"
msgstr "Definitioner för ramdelar"

org. har _ för "hot key", du kanske ska lägga in sådan?


#. ../themer/themer.glade:634
msgid "HIghlighted"
msgstr "Upplyst"

#. ../themer/themer.glade:814
msgid "Highlighted"
msgstr "Upplyst"

Doh! :)


#. ../themer/themer.glade:1278
msgid "Map: "
msgstr "Map: "

tabell, karta?


#. ../themer/themer.glade:37
msgid "Sawfish Theme Builder"
msgstr "Sawfishs Temabyggare"

"Sawfish-temabyggare"?


#. ../themer/themer.glade:1524
msgid "Sawfish Themer Preview"
msgstr "Sawfish Temabyggare förhandsgranskning"

"Sawfish-temabyggare Förhandsgranska" ?


#. ../themer/themer.glade:1118
msgid "[frame-part-table]"
msgstr "[ramdels-tabell]"

Skriv samman "ramdelstabell".


#. ../themer/themer.glade:103
msgid "_Open Theme.."
msgstr "Öppna tema..."

org har snabbtangent


#. ../themer/themer.glade:202
msgid "_Preferences..."
msgstr "Inställningar..."

org har snabbtangent


#. ../themer/themer.glade:155
msgid "_Preview"
msgstr "Förhandsgranskning"

"Förhandsgranska"
org har snabbtangentDet var allt! :-)
Glöm inte att söka och ändra överallt om du nu skulle vilja ändra ett
vanligt förekommande uttryck. Ta inte illa upp av omfattningen på mina
kommentarer - jag försöker bara vara grundlig.


Du ska ha tack för din otroliga insats med att fixa Sawfish! Du är en
hjälte! :-)


ChristianPS. Ansöker om tillstånd att inte behöva översätta paket i helgen :)
Jag ska resa bort. DS.#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.