Sawfish

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-09-16 20:57:38

> Det är ett av de första programmen som jag översätter, så om ni
> kunde vara lite snälla i kommentarerna skulle det uppskattas =)

Och alla vi andra är specialister som kan sådant här perfekt. :-)

Skämt åsido, jag har nu tittat igenom dina översättningar, och hittade
lite att kommentera. Jag tror jag har rensat bort det som andra redan
sagt, men om jag skulle upprepa något ber jag om ursäkt.

> msgid "Intensity of bevels: \\wpercent."
> msgstr "Intensitet på kanter \\w(i procent)."

Vad blir \\w här? OM det fylls i med ett tal kan du ta bort "i" och
parenteserna. Och kanske skriva ett procenttecken istället.

> #. ../lisp/functions.jl
> msgid ""
> "Offset (%) from left window edge when warping pointer.\n"
> "A negative number means outside the left window edge."
> msgstr ""
> "Avstånd i procent från vänstra fönsterkanten vid tele-\n"
> "portering. Ett negativt tal betyder teleportera till utanför\n"
> "den vänstra fönsterkanten."

Hoppa över "teleportera till" i andra meningen.

> #. ../lisp/functions.jl
> msgid ""
> "Offset (%) from top window edge when warping pointer.\n"
> "A negative number means outside the top window edge."
> msgstr ""
> "Avstånd i procent från översta fönsterkanten vid tele-\n"
> "portering. Ett negativt tal betyder teleportera till utanför\n"
> "den övre fönsterkanten."

D:o.

> #. ../lisp/functions.jl
> msgid ""
> "Format to create unique window names. Has two arguments (NAME INDEX)\n"
> "applied to it."
> msgstr "Format att skapa unika fönsternamn. Tar två argument (NAME INDEX)."

Här är det väl bara beskrivande namn på argumenten, så du borde kunna
översätta till "NAMN".

> #. ../lisp/grow-pack.jl
> msgid ""
> "Whether growing is considered to be maximization. When you turn\n"
> "this on, you can use `unmaximize-window' or something similar to get\n"
> "back to the original size."
> msgstr ""
> "Hurvida växande fönster ska vara maximerade. När du sätter på\n"
> "detta, kan du använda \"unmaximize-window\" eller något liknande för\n"
> "att få tillbaka original storleken."

"Orginalstorleken" i ett ord. Första meningen skulle jag skrivit om
till "Huruvida växande av fönster skall betyda maximering".

> #. ../lisp/iconify.jl
> msgid "Toggle the iconification of window W."
> msgstr "Växlar ikonifiering av fönster F."

"W" byts inte ut mot något annat när det här visas? Om inte är det
bra som det är, men bör kanske kollas om du inte redan gjort det.

> #. ../lisp/iconify.jl
> msgid "Iconify all windows on the current workspace."
> msgstr "Ikonifierar alla fönster på det nuvarande skrivbordet."

"Ikonfiera" utan "r".

> #. ../lisp/menus.jl
> msgid "_FAQ"
> msgstr "_FAQ"

Översätt gärna. Och då inte ordagrannt, utan till exempel till
"Frågor och svar" eller något sådant.

> #. ../lisp/prompt.jl
> msgid "Keymap containing bindings active when reading a string from the user."
> msgstr ""
> "Tangentbindning vars bindningar är aktiva när ett fönster är fokuserat."

Här har du nog blandat ihop meddelandena. Det måste vara en
översättning av något annat.

> #. ../lisp/prompt.jl
> msgid "Move to previous non-word character."
> msgstr "Flytta till föregående icke-ord bokstav"

Motsvarande.

> #. ../lisp/prompt-wm.jl
> msgid "Prompt for a workspace and switch to it."
> msgstr "Fråga efter en arbetsyta och byt till det."

"Till den", inte "det".

> #. ../lisp/raise-commands.jl
> msgid ""
> "Raise the window that received the current event and any transients it has,\n"
> "then replay any pointer events that invoked the command."
> msgstr ""
> "Höj fönstret som mottog den aktuella händelsen och alla tillfälliga det "
> "har,\n"
> " återspela sedan pekarhändelserna som anropade kommandot."

Ett extra blanktecken har hamnat före "återspela".

> #. ../lisp/shading.jl
> msgid ""
> "Toggle the shaded (only the title bar is displayed) state of the window."
> msgstr "Växla fönstrets skuggade läge (endast om titelraden visas)."

Inget "om" där, parentesen är väl en beskrivning av vad som resten
betyder, inte ett villkor för det.

> #. ../lisp/stagger-placement.jl
> msgid "Distance between successive placements in `stagger' placement mode."
> msgstr "Avstånd mellan succesiva placeringar i `stagger' placeringsläge."

"Stagger" är inte en etablerad term, så det bör nog översättas. Men
vad innebär det? Någon som kör sawfish och kan förklara vad det
handlar om?

> #. ../lisp/tooltips.jl
> msgid "Number of milliseconds before removing tooltips."
> msgstr "Antal millisekunder innan verktygstips göms."

Hellre "tas bort" tycker jag.

> #. ../lisp/viewport.jl
> msgid "Move the window to the viewport below."
> msgstr "Flyttar fönstret till skrivbordsvyn nedåt."

"nedanför" eller "nedan" för att passa ihop med "ovan" i följande
meddelande.

> #. ../lisp/window-history.jl
> msgid "Automatically remember window positions."
> msgstr "Välj fönstergravitet automatiskt från position på skärmen."

Här hör nog översättningen till ett annat meddelande igen.

> #. ../lisp/window-history.jl
> msgid "Automatically remember other window attributes."
> msgstr "Kom automatiskt ihåg fönsterattribut."

Kosta du på dig ett "andra" på svenska också.

> #. ../lisp/window-history.jl
> msgid "Forget any persistent state associated with the current window."
> msgstr ""
> "Glöm bort alla uthålliga lägen som är associerade med det nuvarande fönstret."

Jag tror "varaktiga" är bättre översättning av "persistent" än
"uthålliga" i sådana här sammanhang.

> #. ../lisp/workspace.jl
> msgid "When passing the first or last workspace: \\w"
> msgstr ""
> "Händelse vid passering av det första eller sista skrivbordet vid "
> "förflyttning."
> 
> #. ../lisp/workspace.jl
> msgid "When passing the first or last workspace, while moving a window: \\w"
> msgstr ""
> "Händelse vid passering av det första eller sista skrivbordet vid "
> "förflyttning av fönster."
> 
> #. ../lisp/workspace.jl
> msgid "Workspaces are deleted when their last window closes."
> msgstr "Skrivbord slås samman med nästa när deras sista fönster stängs."
> 
> #. ../lisp/workspace.jl
> msgid "Preserve empty workspaces in pager."
> msgstr "Reservera ett tomt skrivbord i pagern."

Här verkar inte översättningarna höra ihop rätt igen.

> #. ../lisp/workspace.jl
> #, c-format
> msgid "space %d"
> msgstr "space %d"

Det är nog "yta" som i "arbetsyta" som avses. Eller "bord" om du inte
övergått från "skrivbord" till "arbetsyta".

> #. ../lisp/x-cycle.jl
> msgid ""
> "Cycle through all windows whose names match the leading colon-delimited\n"
> "prefix of the current window."
> msgstr ""
> "Växla mellan alla fönster vars namn stämmer överens med den inledande\n"
> "kolon separerande prefixet av det nuvarande fönstret.."

Det blev en punkt för mycket på slutet där.

> #. ../nokogiri/nokogiri-no-gnome.jl
> msgid "Apply"
> msgstr "Försök"

Någon lärde mig nyligen att "apply" skulle översättas med "verkställ"
i GNOME.

> #. ../themes/smaker/theme.jl
> msgid "Bar image for unfocused windows."
> msgstr "Tubbild för ej fokuserade fönster."

"Tubbild"? Är inte det här frågan om bakgrunden på titelraden? Det
är väl ingen "tub"?

> #. ../themer/themer.glade:1278
> msgid "Map: "
> msgstr "Map: "
> 
> #. ../themer/themer.glade:1492
> msgid "Mapping"
> msgstr "Bindning"

Om de här hör ihop bör det kanske vara "Bind" i första fallet?

> #. ../themer/themer.glade:262
> msgid "_Themes"
> msgstr "_Tema"

Plural: Teman.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.