gtranslator

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-09-11 11:10:17

Christian Rose writes:
> N msgid ""
> N "With the Preferences box you can define some variables\n"
> N "with which you can make gtranslator make more work\n"
> N "like YOU want it to work!"
> N msgstr ""
> N "Med inställningsdialogfönstret kan du ställa in värden\n"
> N "som får gtranslator att göra de saker som DU vill.\n"
> N " "

Det där extra blanktecknet på slutet, är det avsiktligt för att någon
storlek skall bli rätt?  Eller är det en miss?

>   #: src/header_stuff.c:269
> N msgid "po file revision date :"
> N msgstr "datum för skapande av po-filen:"

Nej, men för revidering.

>   #: src/parse.c:372
>   #, c-format
> N msgid ""
> N "You are trying to save file with *.pot extension.\n"
> N "However, such files are generated by program.\n"
> N "Your file should be named with *.po extension, most likely %s.po"
> N msgstr ""
> N "Du försöker spara filen med ändelsen *.pot.\n"
> N "Sådana filer genereras dock av program.\n"
> N "Din fil bör sparas med en *.po-ändelse, troligtvis %s.po"

Finjustering kanske, men blir det inte bättre med "Du försöker spara
EN FIL med ..."?

>   #: src/msg_db.c:176
> N msgid "Trying to set an irregular challange length!"
> N msgstr "Försöker sätta en ovanlig tävlingslängd!"

Vad är det för "challenge" man pratar om här egentligen?  Ordet brukar
användas i validerings- och krypteringssammanhang, men jag förstår
inte riktigt vad det betyder här.

>   #: libgtranslator/handle-db.c:43
>   #, c-format
> N msgid "No content for the node `%s' given! Leaving node empty.."
> N msgstr "Inget innehåll är angivet för moden \"%s\"! Låter noden förbli tom..."

"moden"?  Noden menar du nog.

>   #: src/languages.h:96
> N msgid "Estonian"
> N msgstr "Estländska"

När jag tänker på saken, heter det inte "estniska"?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.