gtranslator

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-11 01:50:02

Det hade tillkommit ganska mycket kod idag, så översättningen blev
ganska inaktuell över dagen :)

Jag skickar en diff på den gamla filen som jag skickade tidigare och den
nya filen som jag har översatt (hela den nya filen finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gtranslator.sv.po).

Jag blir givetvis jätteglad om folk även orkar kolla igenom detta :)


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
 # Swedish translation of gtranslator
 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
 # Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 2000
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtranslator 0.18\n"
G "POT-Creation-Date: 2000-09-10 12:08+0200\n"
G "PO-Revision-Date: 2000-09-10 12:23+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2000-09-10 23:47+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2000-09-11 00:48+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: src/about.c:26
 msgid ""
G "gtranslator will be a GNOME framework for translating and managing the "
G "translation of the important po-files and othe i18/19/20..n issues."
N "gtranslator will be a Gnome framework for translating these emminent "
N "important po-files.\n"
N "It will be based upon a gtranslatord and a gtranslator client. Wish the best "
N "for us translators and for me!"
 msgstr ""
G "gtranslator kommer att bli ett GNOME-ramverk för översättning och hantering "
G "av de viktiga po-filerna och andra internationaliseringsfrågor."
G 
G msgid "gtranslator -- open a po-file"
G msgstr "gtranslator -- öppna en po-fil"
G 
G msgid "gtranslator -- save file as .."
G msgstr "gtranslator -- spara filen som..."
G 
G msgid ""
G "File %s\n"
G "was changed. Save?"
G msgstr ""
G "Filen %s\n"
G "har ändrats. Spara?"
G 
G msgid "GoTo message entry"
G msgstr "Gå till meddelandet"
G 
G msgid "Go!"
G msgstr "Kör!"
G 
G msgid "Goto the specified message entry."
G msgstr "Gå till det valda meddelandet."
G 
G msgid "Find in the po-file"
G msgstr "Sök i po-filen"
G 
G msgid "Find"
G msgstr "Sök"
G 
G msgid "Enter your desired search string:"
G msgstr "Skriv in din önskade söksträng: "
G 
G msgid "Case sensitive"
G msgstr "Gör skillnad på gemener/VERSALER"
G 
G msgid ""
G "With this query window you can query\n"
G "the message db for an existing entry\n"
G "with your query string."
G msgstr ""
G "Med det här frågefönstret kan du fråga\n"
G "i databasen efter en existerande post\n"
G "med din frågesträng."
G 
G msgid "Query"
G msgstr "Fråga"
G 
G msgid "gtranslator -- query the message db"
G msgstr "gtranslator -- fråga meddelandedatabasen"
G 
G msgid "Result: `%s'"
G msgstr "Resultat: \"%s\""
G 
G msgid "Insert"
G msgstr "Infoga"
G 
G msgid "gtranslator -- result for your query"
G msgstr "gtranslator -- reultat av din fråga"
G 
G msgid "The header doesn't seem to be parsed rightly."
G msgstr "Början på filen verkar inte kunna tolkas korrekt."
G 
G msgid "gtranslator -- edit header"
G msgstr "gtranslator -- redigera början på filen"
G 
G msgid "Project name:"
G msgstr "Projektnamn:"
G 
G msgid "Project version:"
G msgstr "Projektversion:"
G 
G msgid "Use my personal options to fill out the rest of the header."
G msgstr "Använd mina personliga alternativ för att fylla i resten av huvudet."
N "gtranslator kommer att bli ett Gnome-ramverk för översättning av de "
N "ypperligt viktiga po-filerna.\n"
N "gtranslator kommer att baseras på en gtranslatord och en gtranslator-klient. "
N "Önska det bästa för oss översättare och för mig!"
 
 
 #: src/gui.c:87
N msgid "_Spell check..."
N msgstr "_Stavningskontroll..."
N 
 #: src/gui.c:88
N msgid "Check the spelling of translation"
N msgstr "Kontrollera stavningen på översättningen"
N 
 #: src/gui.c:96
 
G msgid "Go to the Last message"
 #: src/gui.c:115 src/gui.c:262
N msgid "Go to the last message"
 msgstr "Gå till det sista meddelandet"
 
 
G msgid "Translated"
G msgstr "Översatt"
 #: src/gui.c:127
N msgid "Next fuzz_y"
N msgstr "Nästa l_uddiga"
N 
 #: src/gui.c:128
N msgid "Go to next fuzzy message"
N msgstr "Gå till nästa luddiga meddelande"
N 
 #: src/gui.c:133
N msgid "Next _untranslated"
N msgstr "Nästa _oöversatta"
N 
 #: src/gui.c:134
N msgid "Go to next untranslated message"
N msgstr "Gå till nästa oöversatta meddelande"
N 
 #: src/gui.c:143
N msgid "_Translated"
N msgstr "_Översatt"
 
 
G msgid "Fuzzy"
G msgstr "Luddig"
 #: src/gui.c:151
N msgid "_Fuzzy"
N msgstr "_Luddig"
 
 
G msgid "Stick"
G msgstr "Klistra"
 #: src/gui.c:159
N msgid "_Stick"
N msgstr "_Klistra"
 
 
G msgid "Add the current message to the messages DB"
 #: src/gui.c:172
N msgid "Add the current message to the message db"
 msgstr "Lägg till det aktuella meddelandet i meddelandedatabasen"
 
 
G msgid "Query the messages DB for the current msgid"
 #: src/gui.c:178
N msgid "Query the message db for the current msgid"
 msgstr "Fråga meddelandedatabasen efter aktuell msgid"
 
 #: src/gui.c:193
 msgid "gtranslator _website"
G msgstr "_webbplats för gtranslator"
N msgstr "_Webbplats för gtranslator"
 
 
G msgid "Goto"
 #: src/gui.c:265
N msgid "GoTo"
 msgstr "Gå till"
 
 #: src/dialogs.c:202 src/gui.c:270
N msgid "Find"
N msgstr "Sök"
N 
 #: src/gui.c:271
 
G msgid "Add to the messages db"
 #: src/gui.c:275
N msgid "Add to the message db"
 msgstr "Lägg till i meddelandedatabasen"
 
 #: src/dialogs.c:294 src/gui.c:278
N msgid "Query"
N msgstr "Fråga"
N 
 #: src/gui.c:279
 
 #: src/gui.c:568
 #, c-format
G msgid ""
G "Could not find\n"
G "\"%s\""
G msgstr ""
G "Kunde inte hitta\n"
G "\"%s\""
N msgid "Message: %d / %d"
N msgstr "Meddelande: %d / %d"
 
G msgid "Arabic"
G msgstr "Arabiska"
 #: src/dialogs.c:50
N msgid "gtranslator -- open a po-file"
N msgstr "gtranslator -- öppna en po-fil"
 
G msgid "Basque"
G msgstr "Baskiska"
 #: src/dialogs.c:74
N msgid "gtranslator -- save file as .."
N msgstr "gtranslator -- spara filen som..."
 
G msgid "Bulgarian"
G msgstr "Bulgariska"
 #: src/dialogs.c:101
 #, c-format
N msgid ""
N "File %s\n"
N "was changed. Save?"
N msgstr ""
N "Filen %s\n"
N "har ändrats. Spara?"
 
G msgid "Catalan"
G msgstr "Katalanska"
 #: src/dialogs.c:142
N msgid "gtranslator -- go to"
N msgstr "gtranslator -- gå till"
 
G msgid "Chinese/Simplified"
G msgstr "Kinesiska/förenklad"
 #: src/dialogs.c:142
N msgid "Go!"
N msgstr "Kör!"
 
G msgid "Chinese/Traditional"
G msgstr "Kinesiska/traditionell"
 #: src/dialogs.c:146
N msgid "Go to message number:"
N msgstr "Gå till meddelande nummer:"
 
G msgid "Croatian"
G msgstr "Kroatiska"
 #: src/dialogs.c:202
N msgid "Find in the po-file"
N msgstr "Sök i po-filen"
 
G msgid "Czech"
G msgstr "Tjeckiska"
 #. *
 #. * Create the widgets.
 #. *
 #: src/dialogs.c:207
N msgid "Enter your desired search string:"
N msgstr "Skriv in din önskade söksträng: "
 
G msgid "Danish"
G msgstr "Danska"
 #: src/dialogs.c:210
N msgid "Case sensitive"
N msgstr "Gör skillnad på gemener/VERSALER"
 
 
G msgid "English/Canada"
G msgstr "Engelska/Kanada"
 #: src/dialogs.c:218
N msgid "Translated"
N msgstr "Översatt"
 
G msgid "English/GB"
G msgstr "Engelska/brittisk"
 #: src/dialogs.c:220
N msgid "Both"
N msgstr "Både och"
N 
 #: src/dialogs.c:223
N msgid "Find in: "
N msgstr "Sök i: "
 
G msgid "English/USA"
G msgstr "Engelska/USA"
 #. *
 #. * Create a helping label.
 #. *
 #: src/dialogs.c:275
N msgid ""
N "With this query window you can query\n"
N "the message db for an existing entry\n"
N "with your query string."
N msgstr ""
N "Med det här frågefönstret kan du fråga\n"
N "i databasen efter en existerande post\n"
N "med din frågesträng."
 
G msgid "Estonian"
G msgstr "Estländska"
 #: src/dialogs.c:344
N msgid "gtranslator -- query the message db"
N msgstr "gtranslator -- fråga meddelandedatabasen"
 
G msgid "Farsi"
G msgstr "Farsi"
 #: src/dialogs.c:378
 #, c-format
N msgid "Result: `%s'"
N msgstr "Resultat: \"%s\""
 
G msgid "Finnish"
G msgstr "Finska"
 #: src/dialogs.c:395
N msgid "Insert"
N msgstr "Infoga"
 
G msgid "French"
G msgstr "Franska"
 #: src/dialogs.c:400
N msgid "gtranslator -- result for your query"
N msgstr "gtranslator -- resultat av din fråga"
 
G msgid "Galician"
G msgstr "Galiciska"
 #: src/dialogs.c:456
N msgid "An error occured while msgfmt was executed:\n"
N msgstr "Ett fel inträffade då msgfmt kördes:\n"
N 
 #: src/prefs.c:188
N msgid "gtranslator -- options"
N msgstr "gtranslator -- alternativ"
 
G msgid "German"
G msgstr "Tyska"
 #. *
 #. * The tables for holding all the entries below
 #. *
 #: src/prefs.c:192
N msgid "Personal information"
N msgstr "Personlig information"
 
G msgid "Greek"
G msgstr "Grekiska"
 #: src/prefs.c:193
N msgid "Language options"
N msgstr "Språkalternativ"
 
G msgid "Hungarian"
G msgstr "Ungerska"
 #: src/prefs.c:194
N msgid "Po file options"
N msgstr "Alternativ för po-filer"
 
G msgid "Indonesian"
G msgstr "Indonesiska"
 #: src/prefs.c:200
N msgid "Author's name :"
N msgstr "Författarens namn:"
 
G msgid "Italian"
G msgstr "Italienska"
 #: src/prefs.c:203
N msgid "Author's EMail :"
N msgstr "Författarens e-post:"
 
G msgid "Irish"
G msgstr "Irländska"
 #: src/header_stuff.c:297 src/prefs.c:211
N msgid "Language :"
N msgstr "Språk:"
 
G msgid "Japanese"
G msgstr "Japanska"
 #: src/prefs.c:215
N msgid "Language code :"
N msgstr "Språkkod:"
 
G msgid "Korean"
G msgstr "Koreanska"
 #: src/prefs.c:220
N msgid "Language group's EMail :"
N msgstr "Språkgruppens e-postadress:"
 
G msgid "Lithuanian"
G msgstr "Litauiska"
 #: src/header_stuff.c:306 src/prefs.c:224
N msgid "Charset :"
N msgstr "Teckentabell:"
 
G msgid "Norwegian/Bookmal"
G msgstr "Norska/bokmål"
 #: src/header_stuff.c:310 src/prefs.c:228
N msgid "Encoding :"
N msgstr "Kodning:"
 
G msgid "Norwegian/Nynorsk"
G msgstr "Norska/nynorsk"
 #: src/prefs.c:236
N msgid "Set non-fuzzy status, if message was changed"
N msgstr "Sätt icke-luddig status om meddelandet ändrades"
 
G msgid "Polish"
G msgstr "Polska"
 #: src/prefs.c:240
N msgid "Warn if the .po-file contains fuzzy translations"
N msgstr "Varna om po-filen innehåller luddiga översättningar"
 
G msgid "Portuguese"
G msgstr "Portugisiska"
 #: src/prefs.c:244
N msgid "Don't save unchanged .po-files"
N msgstr "Spara inte po-filer som inte ändrats"
 
G msgid "Portuguese/Brazil"
G msgstr "Portugisiska/Brasilien"
 #: src/prefs.c:248
N msgid "Warn me if I'm trying to save an unchanged file"
N msgstr "Varna vid försök att spara en fil som inte ändrats"
 
G msgid "Russian"
G msgstr "Ryska"
 #: src/prefs.c:252
N msgid "Use the messages db"
N msgstr "Använd meddelandedatabasen"
 
G msgid "Slovak"
G msgstr "Slovakiska"
 #: src/prefs.c:256
N msgid "Save geometry on exit & restore it on startup"
N msgstr "Spara gtranslators geometri vid avslut och återställ vid uppstart"
 
G msgid "Spanish"
G msgstr "Spanska"
 #: src/prefs.c:324
N msgid ""
N "With the Preferences box you can define some variables\n"
N "with which you can make gtranslator make more work\n"
N "like YOU want it to work!"
N msgstr ""
N "Med inställningsdialogfönstret kan du ställa in värden\n"
N "som får gtranslator att göra de saker som DU vill.\n"
N " "
 
G msgid "Spanish/Spain"
G msgstr "Spanska/Spanien"
 #: src/prefs.c:464
 #, c-format
N msgid "The geometry string \"%s\" couldn't be parsed!"
N msgstr "Geometristrängen \"%s\" kunde inte tolkas!"
 
G msgid "Spanish/Mexico"
G msgstr "Spanska/Mexiko"
 #: src/header_stuff.c:241
N msgid "gtranslator -- edit header"
N msgstr "gtranslator -- redigera huvudet"
 
G msgid "Swedish"
G msgstr "Svenska"
 #: src/header_stuff.c:245
N msgid "Project"
N msgstr "Projekt"
 
G msgid "Turkish"
G msgstr "Turkiska"
 #: src/header_stuff.c:246
N msgid "Translator and Language"
N msgstr "Översättare och språk"
 
G msgid "Ukrainian"
G msgstr "Ukrainska"
 #: src/header_stuff.c:255
N msgid "Comments :"
N msgstr "Kommentarer:"
 
G msgid "Walloon"
G msgstr "Vallonska"
 #: src/header_stuff.c:259
N msgid "Project name:"
N msgstr "Projektnamn:"
 
G msgid "Welsh"
G msgstr "Walesiska"
 #: src/header_stuff.c:262
N msgid "Project version:"
N msgstr "Projektversion:"
 
 #: src/header_stuff.c:265
N msgid "pot file creation date :"
N msgstr "datum för skapande av pot-filen:"
N 
 #: src/header_stuff.c:269
N msgid "po file revision date :"
N msgstr "datum för skapande av po-filen:"
N 
 #: src/header_stuff.c:278
N msgid "Use my options to fill the following entries."
N msgstr "Använd mina alternativ för att fylla i följande poster."
N 
 #: src/header_stuff.c:291
N msgid "Translator's name :"
N msgstr "Översättarens namn:"
N 
 #: src/header_stuff.c:294
N msgid "Translator's e-mail :"
N msgstr "Översättarens e-post:"
N 
 #: src/header_stuff.c:302
N msgid "Language group's e-mail :"
N msgstr "Språkgruppens e-post:"
N 
 #: src/main.c:43
 
G msgid "Getting results for query: `%s' ...\n"
G msgstr "Tar emot resultat för frågan: \"%s\" ...\n"
G 
G msgid "Result          : %s."
G msgstr "Resultat         : %s."
G 
G msgid "End of query.\n"
G msgstr "Slut på frågan.\n"
G 
G msgid "The geometry string \"%s\" coulnd't be parsed!"
G msgstr "Geometristrängen \"%s\" kunde inte tolkas!"
 #: src/main.c:55
N msgid "Team to append"
N msgstr "Grupp som ska läggas till"
 
 
 #: src/parse.c:220
 #, c-format
G msgid "There's no file to open or I couldn't understand `%s'!"
G msgstr "Det finns ingen fil att öppna eller så förstod jag inte \"%s\"!"
N msgid ""
N "The file is empty:\n"
N "%s"
N msgstr ""
N "Filen är tom:\n"
N "%s"
 
 #: src/parse.c:269
 #, c-format
G msgid "Current file : \"%s\"."
G msgstr "Aktuell fil: \"%s\"."
N msgid "Successfully parsed the file \"%s\""
N msgstr "Tolkade filen \"%s\" utan problem"
 
 #: src/parse.c:272
 #, c-format
N msgid "gtranslator -- %s"
N msgstr "gtranslator -- %s"
N 
 #: src/parse.c:372
 #, c-format
G msgid "Successfully finished parsing \"%s\", %i lines."
G msgstr "Slutförde utan problem tolkningen av \"%s\", %i rader."
N msgid ""
N "You are trying to save file with *.pot extension.\n"
N "However, such files are generated by program.\n"
N "Your file should be named with *.po extension, most likely %s.po"
N msgstr ""
N "Du försöker spara filen med ändelsen *.pot.\n"
N "Sådana filer genereras dock av program.\n"
N "Din fil bör sparas med en *.po-ändelse, troligtvis %s.po"
 
 #: src/parse.c:416
 #, c-format
 msgid ""
 "You didn't change anything in\n"
 "%s\n"
 "Do you want to save it anyway?"
 msgstr ""
 "Du ändrade ingenting i\n"
 "%s\n"
G "!\n"
G "Vill du spara ändå?"
N "Vill du spara den ändå?"
 
 
 #: src/parse.c:531
 #, c-format
 msgid ""
G "An error occured while msgfmt was executed.\n"
G "Please check your .po file again."
N "Compile successful:\n"
N "%s"
 msgstr ""
G "Ett fel uppstod när msgfmt kördes.\n"
G "Var vänlig och kontrollera po-filen igen."
G 
G msgid "Po-file has been compiled successfully."
G msgstr "Po-filen har kompilerats utan problem."
G 
G msgid "Personal information"
G msgstr "Personlig information"
G 
G msgid "Language options"
G msgstr "Språkalternativ"
G 
G msgid "Po file options"
G msgstr "Alternativ för po-filer"
G 
G msgid "Language :"
G msgstr "Språk:"
G 
G msgid "MIME type :"
G msgstr "MIME-typ:"
G 
G msgid "Language code :"
G msgstr "Språkkod:"
G 
G msgid "Encoding :"
G msgstr "Kodning:"
G 
G msgid "Language group's EMail :"
G msgstr "Språkgruppens e-postadress:"
G 
G msgid "Add the additional comments to the header"
G msgstr "Lägg till de extra kommentarerna i huvudet"
G 
G msgid "Save geometry on exit & restore it on startup"
G msgstr "Spara gtranslators geometri vid avslut och återställ vid uppstart"
G 
G msgid "Warn me if I'm trying to save an unchanged file"
G msgstr "Varna vid försök att spara en fil som inte ändrats"
N "Kompileringen lyckades:\n"
N "%s"
 
G msgid "Warn if the .po-file contains fuzzy translations"
G msgstr "Varna om po-filen innehåller luddiga översättningar"
 #: src/find.c:74
 #, c-format
N msgid ""
N "Could not find\n"
N "\"%s\""
N msgstr ""
N "Kunde inte hitta\n"
N "\"%s\""
 
G msgid "Don't save unchanged .po-files"
G msgstr "Spara inte po-filer som inte ändrats"
 #: src/find.c:94
N msgid "There are no more fuzzy messages"
N msgstr "Det finns inga fler luddiga meddelanden"
N 
 #: src/find.c:112
N msgid "All messages seem to be translated"
N msgstr "Alla meddelanden verkar vara översatta"
N 
 #: src/spell.c:25
N msgid "Check spelling"
N msgstr "Kontrollera stavning"
N 
 #: src/spell.c:55
N msgid "Spell checking complete!"
N msgstr "Stavningskontrollen färdig!"
N 
 #: src/session.c:68
N msgid "Session restored successfully."
N msgstr "Sessionen återställdes utan problem."
 
G msgid "Use the messages db"
G msgstr "Använd meddelandedatabasen"
 #: src/msg_db.c:49
 #, c-format
N msgid "No message db found! Creating one in `%s'."
N msgstr "Ingen meddelandedatabas hittades! Skapar en i \"%s\"."
 
G msgid "Author's name :"
G msgstr "Författarens namn:"
 #. *
 #. * 3.1) No list, no fun
 #. *
 #: src/msg_db.c:71
N msgid "gtranslator lost the list of translations!\n"
N msgstr "gtranslator tappade bort listan med översättningar!\n"
 
G msgid "Author's EMail :"
G msgstr "Författarens e-post:"
 #. *
 #. * Show a little warning ...
 #. *
 #: src/msg_db.c:95
 #, c-format
N msgid "The message db `%s' hasn't been initted yet!\n"
N msgstr "Meddelandedatabasen \"%s\" har inte initierats ännu!\n"
 
G msgid "Comments :"
G msgstr "Kommentarer:"
 #. *
 #. * Warn if there isn't any message which could be added
 #. * to the msg_db .
 #. *
 #: src/msg_db.c:104
N msgid "Got no message entry!\n"
N msgstr "Fick ingen meddelandepost!\n"
 
G msgid ""
G "With the Preferences box you can define some variables\n"
G "with which you can make gtranslator make more work\n"
G "like YOU want it to work!"
G msgstr ""
G "Med inställningsdialogfönstret kan du ställa in värden\n"
G "som får gtranslator att göra de saker som DU vill.\n"
G " "
 #: src/msg_db.c:160
N msgid "The message db seems not to be initted!\n"
N msgstr "Meddelandedatabasen verkar inte ha initierats!\n"
N 
 #: src/msg_db.c:161
N msgid "No message db available!"
N msgstr "Ingen meddelandedatabas tillgänglig!"
N 
 #: src/msg_db.c:164
N msgid "The message db is empty!"
N msgstr "Meddelandedatabasen är tom!"
N 
 #: src/msg_db.c:167
N msgid "No entry found"
N msgstr "Ingen post hittad"
 
G msgid "Nothing appropriate found!"
G msgstr "Inget passande hittades!"
G 
G msgid "No query, no fun."
G msgstr "Ingen fråga, inget kul."
 #: src/msg_db.c:176
N msgid "Trying to set an irregular challange length!"
N msgstr "Försöker sätta en ovanlig tävlingslängd!"
 
 
 #: libgtranslator/handle-db.c:35
N msgid "No node name given!"
N msgstr "Inget namn angivet!"
N 
 #: libgtranslator/handle-db.c:43
 #, c-format
N msgid "No content for the node `%s' given! Leaving node empty.."
N msgstr "Inget innehåll är angivet för moden \"%s\"! Låter noden förbli tom..."
N 
 #: libgtranslator/handle-db.c:51
 #, c-format
N msgid "No document present to add the node `%s'\n"
N msgstr "Inget dokument finns tillgängligt för att lägga till noden \"%s\"\n"
N 
 #: libgtranslator/handle-db.c:67
N msgid "Couldn't get the nodes!"
N msgstr "Kunde inte hämta noderna!"
N 
 #: libgtranslator/team-handle.c:32
 
 #: src/languages.h:57
N msgid "Arabic"
N msgstr "Arabiska"
N 
 #: src/languages.h:60
N msgid "Basque"
N msgstr "Baskiska"
N 
 #: src/languages.h:63
N msgid "Bulgarian"
N msgstr "Bulgariska"
N 
 #: src/languages.h:66
N msgid "Catalan"
N msgstr "Katalanska"
 
 #: src/languages.h:69
N msgid "Chinese/Simplified"
N msgstr "Kinesiska/förenklad"
 
 #: src/languages.h:72
N msgid "Chinese/Traditional"
N msgstr "Kinesiska/traditionell"
N 
 #: src/languages.h:75
N msgid "Croatian"
N msgstr "Kroatiska"
N 
 #: src/languages.h:78
N msgid "Czech"
N msgstr "Tjeckiska"
N 
 #: src/languages.h:81
N msgid "Danish"
N msgstr "Danska"
N 
 #: src/languages.h:87
N msgid "English/Canada"
N msgstr "Engelska/Kanada"
 
 #: src/languages.h:90
N msgid "English/GB"
N msgstr "Engelska/brittisk"
N 
 #: src/languages.h:93
N msgid "English/USA"
N msgstr "Engelska/USA"
N 
 #: src/languages.h:96
N msgid "Estonian"
N msgstr "Estländska"
N 
 #: src/languages.h:99
N msgid "Farsi"
N msgstr "Farsi"
N 
 #: src/languages.h:102
N msgid "Finnish"
N msgstr "Finska"
N 
 #: src/languages.h:105
N msgid "French"
N msgstr "Franska"
N 
 #: src/languages.h:108
N msgid "Galician"
N msgstr "Galiciska"
N 
 #: src/languages.h:111
N msgid "German"
N msgstr "Tyska"
N 
 #: src/languages.h:114
N msgid "Greek"
N msgstr "Grekiska"
N 
 #: src/languages.h:117
N msgid "Hungarian"
N msgstr "Ungerska"
N 
 #: src/languages.h:120
N msgid "Indonesian"
N msgstr "Indonesiska"
N 
 #: src/languages.h:123
N msgid "Italian"
N msgstr "Italienska"
N 
 #: src/languages.h:126
N msgid "Irish"
N msgstr "Irländska"
N 
 #: src/languages.h:129
N msgid "Japanese"
N msgstr "Japanska"
N 
 #: src/languages.h:132
N msgid "Korean"
N msgstr "Koreanska"
N 
 #: src/languages.h:135
N msgid "Latvian"
N msgstr "Lettiska"
N 
 #: src/languages.h:138
N msgid "Lithuanian"
N msgstr "Litauiska"
N 
 #: src/languages.h:141
N msgid "Norwegian/Bookmal"
N msgstr "Norska/bokmål"
N 
 #: src/languages.h:144
N msgid "Norwegian/Nynorsk"
N msgstr "Norska/nynorsk"
N 
 #: src/languages.h:147
N msgid "Polish"
N msgstr "Polska"
N 
 #: src/languages.h:150
N msgid "Portuguese"
N msgstr "Portugisiska"
N 
 #: src/languages.h:153
N msgid "Portuguese/Brazil"
N msgstr "Portugisiska/Brasilien"
N 
 #: src/languages.h:156
N msgid "Russian"
N msgstr "Ryska"
N 
 #: src/languages.h:159
N msgid "Slovak"
N msgstr "Slovakiska"
N 
 #: src/languages.h:162
N msgid "Spanish"
N msgstr "Spanska"
N 
 #: src/languages.h:165
N msgid "Spanish/Spain"
N msgstr "Spanska/Spanien"
N 
 #: src/languages.h:168
N msgid "Spanish/Mexico"
N msgstr "Spanska/Mexiko"
N 
 #: src/languages.h:171
N msgid "Swedish"
N msgstr "Svenska"
N 
 #: src/languages.h:174
N msgid "Turkish"
N msgstr "Turkiska"
N 
 #: src/languages.h:177
N msgid "Ukrainian"
N msgstr "Ukrainska"
N 
 #: src/languages.h:180
N msgid "Walloon"
N msgstr "Vallonska"
N 
 #: src/languages.h:183
N msgid "Welsh"
N msgstr "Walesiska"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.