gtranslator

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-09-11 10:55:22

> > Datatermgruppen säger "Skiftläges(o)känslig", vilket jag tycker är
> > bättre. Vad säger du?
> 
> Det låter ju vackert, men jag tvivlar på att jag hade begripit det
> överhuvudtaget :)

Om det står lösryckt ur sitt sammanhang bet jag inte om jag heller
skulle ha förstått det.  Men om det står i en dialogruta under ett
fält där det står en söksträng, så tror jag att jag skulle gjort det.
Så jag är benägen att vilja stödja ordet.

Jag är inte heller övertygad om att alla kommer ihåg vad orden
"gemen" och "versal" betyder, medan de flesta vid ett tangentbord nog
kännner till "skift", så jag är inte övertygad om att det skulle vara
svårare för den genomsnittlige användaren.

Apropå den genomsnittlige användaren, hur gör Microsoft i sina
program?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.