Re: gtranslator

From: Gudmund Areskoug (fta_at_algonet.se)
Date: 2000-09-11 11:37:21

Göran Uddeborg wrote:
> 
> > > Datatermgruppen säger "Skiftläges(o)känslig", vilket jag tycker är
> > > bättre. Vad säger du?
> >
> > Det låter ju vackert, men jag tvivlar på att jag hade begripit det
> > överhuvudtaget :)
> 
> Om det står lösryckt ur sitt sammanhang bet jag inte om jag heller
> skulle ha förstått det.  Men om det står i en dialogruta under ett
> fält där det står en söksträng, så tror jag att jag skulle gjort det.
> Så jag är benägen att vilja stödja ordet.
> 
> Jag är inte heller övertygad om att alla kommer ihåg vad orden
> "gemen" och "versal" betyder, medan de flesta vid ett tangentbord nog
> kännner till "skift", så jag är inte övertygad om att det skulle vara
> svårare för den genomsnittlige användaren.

"Skilj på gemener/VERSALER" kanske kan bli "Skilj på små/STORA
bokstäver" eller "Skilj på små/STORA tecken"

Annars framgår det ju av skrivsättet vilka som är gemener och vilka som
är VERSALER. nYTTIG HJÄRNGYMPA :)
 
> Apropå den genomsnittlige användaren, hur gör Microsoft i sina
> program?

Jag är inte säker på hur de gör överallt, men jag tor att de försöker
undvika i det längsta att "utsätta" folk för sådana skillnader.

mvh,
gUDMUND

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.