Re: gtranslator

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-11 19:52:47

Göran Uddeborg wrote:
> > N msgid ""
> > N "With the Preferences box you can define some variables\n"
> > N "with which you can make gtranslator make more work\n"
> > N "like YOU want it to work!"
> > N msgstr ""
> > N "Med inställningsdialogfönstret kan du ställa in värden\n"
> > N "som får gtranslator att göra de saker som DU vill.\n"
> > N " "
> 
> Det där extra blanktecknet på slutet, är det avsiktligt för att någon
> storlek skall bli rätt? Eller är det en miss?

Det var så i den ursprungliga översättningen, så jag behöll det. Ja, jag
tror också det är någon sak för att någon storlek ska bli rätt, men jag
har inte kollat upp det. Så som det står kan det ju åtminstone inte vara
fel.


> >  #: src/header_stuff.c:269
> > N msgid "po file revision date :"
> > N msgstr "datum för skapande av po-filen:"
> 
> Nej, men för revidering.

aaaaaaaaaargh
*slåknytnävehårtiskallen* *aj* *suck*

Tack för den.


> >  #: src/parse.c:372
> >  #, c-format
> > N msgid ""
> > N "You are trying to save file with *.pot extension.\n"
> > N "However, such files are generated by program.\n"
> > N "Your file should be named with *.po extension, most likely %s.po"
> > N msgstr ""
> > N "Du försöker spara filen med ändelsen *.pot.\n"
> > N "Sådana filer genereras dock av program.\n"
> > N "Din fil bör sparas med en *.po-ändelse, troligtvis %s.po"
> 
> Finjustering kanske, men blir det inte bättre med "Du försöker spara
> EN FIL med ..."?

Jo, kanske det. Tack.


> >  #: src/msg_db.c:176
> > N msgid "Trying to set an irregular challange length!"
> > N msgstr "Försöker sätta en ovanlig tävlingslängd!"
> 
> Vad är det för "challenge" man pratar om här egentligen? Ordet brukar
> användas i validerings- och krypteringssammanhang, men jag förstår
> inte riktigt vad det betyder här.

Validering kan nog mycket väl passa in här. Det handlar ju om kod för
databashantering. Har du något förslag för "challenge" (eller
"challange" som de skrev här)?

Förresten, du kan nog bortse från det här meddelandet, det har
försvunnit idag när jag uppdaterade källkoden från cvs.


> >  #: libgtranslator/handle-db.c:43
> >  #, c-format
> > N msgid "No content for the node `%s' given! Leaving node empty.."
> > N msgstr "Inget innehåll är angivet för moden \"%s\"! Låter noden förbli tom..."
> 
> "moden"? Noden menar du nog.

Nej, det ska vara "modem". Det finns många modem i XML-filer...
Nej, klart att du har rätt =)
Tack.


> >  #: src/languages.h:96
> > N msgid "Estonian"
> > N msgstr "Estländska"
> 
> När jag tänker på saken, heter det inte "estniska"?

Jo. Tack för den uppmärksamheten!

Den allra hetaste, senaste, fräschaste och sexigaste filen finns som
vanligt på http://www.menthos.com/po/gnome/gtranslator.sv.po (jag kan
säga som så att de po-filer som ligger på menthos.com-webbservern är
allihopa alltid symlänkade till mina arbetskopior, så de blir
uppdaterade i realtid).


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.