Re: kudzu

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-11 22:34:21

peter karlsson wrote:
> Christian Rose:
> > Datatermgruppen föreslår båda:
> 
> Jag vet, det eftersom "hårdvara" blivit så vanligt. Själv använde jag
> "hårdvara" tills nyligen, när jag insåg att "maskinvara" är mycket
> bättre. Jämför med Microsofts installationsprogram för sina
> operativsystem, de detekterar alla maskinvara, inte hårdvara.

Jag tror att Microsofts användande av "maskinvara" härstammar från tiden
då Datatermgruppen ensidigt rekommenderade "maskinvara" och bestämt
avrådde från "hårdvara". Jag vet att Datatermgruppen hade en sådan
rekommendation tidigare.

Men nu när Datatermgruppen tagit lite reson och insett att "hårdvara" är
så utbrett ser jag ingen anledning att inte använda den termen,
speciellt eftersom jag har svårt att dra mig tillminnes att någon person
alls i min bekantskapskrets använder "maskinvara" istället för
"hårdvara", och det är svårt att hitta datortidningar som använder
någonting annat än "hårdvara".


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.