Re: kudzu

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-08-11 22:06:10

Christian Rose:

> Datatermgruppen föreslår båda:

Jag vet, det eftersom "hårdvara" blivit så vanligt. Själv använde jag
"hårdvara" tills nyligen, när jag insåg att "maskinvara" är mycket
bättre. Jämför med Microsofts installationsprogram för sina
operativsystem, de detekterar alla maskinvara, inte hårdvara.

> Dessutom tycker jag att samanskrivningen "maskinvarudetektering" kan
> läsas fel (varudetektering av maskiner?) 

"Detektering av maskinvara".

> Jag ändrar inte.

Det är upp till dig. Det är inte *fel*.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.