Re: kudzu

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-08-11 23:54:08

Christian Rose:

> Jag tror att Microsofts användande av "maskinvara" härstammar från tiden
> då Datatermgruppen ensidigt rekommenderade "maskinvara" och bestämt
> avrådde från "hårdvara". 

Jag tycker mig dra till minnes att de använde "maskinvara" långt innan
Datatermgruppen ens existerade, jag har då hört (och använt) det
betydligt längre (parallellt med hårdvara). Jag föredrar programvara
och maskinvara framför mjukvara respektive hårdvara, eftersom de
förstnämnda *beskriver* vad det är betydligt bättre.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.