Re: usermode

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-11 23:01:30

peter karlsson wrote:
> Christian Rose:
> > Jag har alltid tolkat det som så att man ber någon att "vara så vänlig
> > OCH göra detta".
> 
> För mig är "var vänlig och" talspråk, något som definitivt inte hör
> hemma i skriftspråk. Kanske ett förvanskat "var vänlig att". Kanske bör
> frågas om i något språkvårdarmöte (typ se.humaniora.svenska)?

Jag har kontrollerat med min engelsk-svenska ordbok (Norstedts) och
kontrollerat vad "please" översätts med.
Relevanta exempel därifrån:

"Come in, ~!"		->	"Var så god och stig in!"
"~ give it to me"	->	"Var snäll och ge mig den"

Kontrollerade även med min nyligen inköpta svenska ordbok (Norstedts,
1999) och kontrollerade under "snäll":

"vill du vara ~ och komma hit!"

Samma ordbok, under "vänlig":

"vill du vara ~ och räcka mig saltet"


Jag hävdar inte att "var snäll kom hit" är fel, men jag tycker att det
här ganska mycket visar att "var snäll och kom hit" definitivt inte är
fel.

Jag hittade förresten inget stöd för formen "var snäll kom hit" utan ett
satssammanbindande "och" i endera böckerna.


Christian


PS. Såg förresten att min nya svenska ordbok hade "webbadress",
"webben", "webbläsare", "webbplats" och "webbsida" med :-)
"sajt" förklarades med "webbplats".
Men det kanske kan övertyga de sista sorgsna själarna som tvekar till
att stava "webb" på svenska med två "b" om hur etablerat det är. ;-)
DS.#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.