Re: Översättning av VICE (Commodore-emulator)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-11 22:24:15

peter karlsson wrote:
> Christian Rose:
> > Personligen gillar jag inte "ej" så mycket (föredrar "inte" eftersom
> > det är mindre ålderdomligt och formellt) men det är ju en smaksak.
> 
> Faktum är att jag av just detta skäl föredrar "ej" i felmeddelanden;
> jag vill ha dem formella. I övriga texter föredrar jag däremot inte ej,
> utan istället inte.

Varför göra skillnad? Oftast finns det ingen stilskillnad mellan
felmeddelanden och "vanliga" texter, och finns det så brukar
felmeddelandena ofta vara till det mer informella hållet ("ooops,
something weird happened, you shouldn't be seeing this...").

Principen att försöka hålla felmeddelandena mer formella när det inte
finns någon sådan skillnad i originalet kan jag inte förstå.


> > Jag tycker inte det är något fel i "dump". Jfr verbet "dumpa".
> 
> Det tar lite emot, helt enkelt. (Och dessutom finns inte "dump" i min
> ordlista :) ).

Se det istället som ett uttryck som Datatermgruppen ännu inte har hunnit
rekommendera. Uttrycket "skärmdump" används i praktiken och är vanligt,
och Datatermgruppen brukar gilla att man bildar substantiv av redan
existerande svenska verb om det behövs - så tolkar jag i fall de flesta
av deras rekommendationer när de hänvisar till liknande ordbildningar.

Så länge Datatermgruppen inte har en rekommendation angående just den
här engelska termen kan du väl använda det svenska uttryck som redan
används?


> > Ja. Slå upp det i en engelsk-svensk ordbok.
> 
> Ja, *den* betydelsen vet jag, jag menade i datorsammanhang. Brukar ni
> översätta "flush" med "spola"?

Delade åsikter. Jag brukar iaf göra det, men det har tagits upp tidigare
och jag vill inte minnas att vi kom överens om någonting speciellt.


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.