Re: kudzu

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-11 00:25:05

peter karlsson wrote:
> > #: ../hwconf.c:62
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Hardware Discovery Utility %s           (C) 2000 Red Hat, Inc."
> > msgstr ""
> > "Hårdvarudetekteringsverktyg %s           © 2000 Red Hat, Inc."
> 
> EMRM är "hårdvara" inte ett bra svenskt ord - jag rekommenderar
> "maskinvara". Dito på övriga förekomster.

Datatermgruppen föreslår båda:
http://www.nada.kth.se/dataterm/rek/v17.html#a79
Personligen använder jag termen "hårdvara" betydligt oftare än
"maskinvara", och de flesta jag känner gör likadant.
Dessutom tycker jag att samanskrivningen "maskinvarudetektering" kan
läsas fel (varudetektering av maskiner?) medan risken för samma sak med
"hårdvarudetektering" är betydligt mindre.

Jag ändrar inte.


> > #: ../hwconf.c:1361
> > msgid "do configuration that doesn't require user input"
> > msgstr "gör den konfiguration som inte kräver inmatning från användare"
> 
> Kanske "utför" i stället för "gör"? (Dito nästa)

Jo, du har rätt. Ändrar till följande:

#: ../hwconf.c:1361
msgid "do configuration that doesn't require user input"
msgstr "utför konfiguration som inte kräver inmatning från användare"

#: ../hwconf.c:1365
msgid "do only 'safe' probes that won't disturb hardware"
msgstr "utför endast \"säkra\" tester som inte kommer att störa
hårdvaran"


Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/kudzu.sv.po
Tack för synpunkterna.


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.