Re: usermode

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-08-11 22:07:30

Christian Rose:

> Jag har alltid tolkat det som så att man ber någon att "vara så vänlig
> OCH göra detta". 

För mig är "var vänlig och" talspråk, något som definitivt inte hör
hemma i skriftspråk. Kanske ett förvanskat "var vänlig att". Kanske bör
frågas om i något språkvårdarmöte (typ se.humaniora.svenska)?

> Jag bifogar det här och hoppas att jag får lov att göra det...

Tackar!

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.