Re: Ny version av RPM

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-08-02 18:34:28

> > N "  konvertera dindatabas från db%d- till db%d-format, eller konfigurera\n"
>           ^^^^^^^^^^mellanslag saknas
> > N "  \"%%_dbapi_rebuild %d\" (d.v.s. skapa och/eller editera /etc/rpm/macros).\n"
>       Borde det inte stå "redigera" eller "ändra"?^^^^^^^

Jag upptäckte att jag aldrig fått med de här rättningarna, men nu är
det äntligen gjort.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.