Re: Ny version av RPM

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-06-23 09:56:53

Göran Uddeborg:

> N "--> Rpmdatabasen är i db%d-format, inte det rekommenderade db%d-formatet.\n"
> N "  Verifiera inställningen av makrot %%_dbapi och %%_dbapi_rebuild med\n"
> N "  \"rpm --showrc\", och antingen kör \"rpm --rebuilddb\" som root för att\n"
> N "  konvertera dindatabas från db%d- till db%d-format, eller konfigurera\n"
          ^^^^^^^^^^mellanslag saknas
> N "  \"%%_dbapi_rebuild %d\" (d.v.s. skapa och/eller editera /etc/rpm/macros).\n"
       Borde det inte stå "redigera" eller "ändra"?^^^^^^^

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

 Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
 http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.