Re: Ny version av RPM

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-06-23 19:14:42

Göran Uddeborg:

> Nu har jag uppdaterat översättningen av RPM:

Som ny på listan; är det normalt att dumpa översättningar för andras översyn
här? Isf, bör jag dumpa min översättning av Debians dpkg/dselect respektive
startdisketter hit?

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.