Några små justeringar i RPM.

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-08-02 18:36:56

 
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: rpm 3.0.4\n"
G "POT-Creation-Date: 2000-07-26 12:22-0400\n"
G "PO-Revision-Date: 2000-07-28 21:57+0200\n"
N "Project-Id-Version: rpm 4.0\n"
N "POT-Creation-Date: 2000-07-31 08:48-0400\n"
N "PO-Revision-Date: 2000-08-02 18:34+0200\n"
 "Last-Translator: Göran Uddeborg <göran@uddeborg.pp.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: lib/rpmdb.c:258
 msgid ""
 "\n"
 "--> This version of rpm was not compiled with support for \"%%_dbapi %d\".\n"
 "  Please verify the setting of the macro %%_dbapi using \"rpm --showrc\"\n"
G "  and configure \"%%_dbapi -1\" (e.g. create and/or edit "
G "/etc/rpm/macros).\n"
N "  and configure \"%%_dbapi 3\" (e.g. create and/or edit /etc/rpm/macros).\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "--> Denna version av rpm kompilerades inte med stöd för \"%%_dbapi %d\".\n"
 "  Verifiera inställningen av makrot %%_dbapi med \"rpm --showrc\" och\n"
G "  konfigurera \"%%_dbapi -1\" (d.v.s. skapa och/eller editera "
N "  konfigurera \"%%_dbapi 3\" (d.v.s. skapa och/eller editera "
 "/etc/rpm/macros).\n"
 "\n"
 
 #: lib/rpmdb.c:273
 #, c-format
G msgid "dbiOpen: cannot open %s index"
G msgstr "dbiOpen: kan inte öppna %s-index"
N msgid "cannot open %s index using db%d - %s (%d)"
N msgstr "kan inte öppna %s-index med db%d - %s (%d)"
 
 #: lib/rpmdb.c:293
 #, c-format
N msgid "cannot open %s index"
N msgstr "kan inte öppna %s-index"
N 
 #: lib/rpmdb.c:308
 #, c-format
 
 #: lib/rpmdb.c:336
 msgid ""
 "\n"
 "--> The rpm database is in db%d format, not the suggested db%d format.\n"
 "  Please verify the setting of the macros %%_dbapi and %%_dbapi_rebuild\n"
 "  using \"rpm --showrc\", and either run \"rpm --rebuilddb\" as root\n"
 "  to convert your database from db%d to db%d format, or configure\n"
 "  \"%%_dbapi_rebuild %d\" (e.g. create and/or edit /etc/rpm/macros).\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "--> Rpmdatabasen är i db%d-format, inte det rekommenderade db%d-formatet.\n"
 "  Verifiera inställningen av makrot %%_dbapi och %%_dbapi_rebuild med\n"
 "  \"rpm --showrc\", och antingen kör \"rpm --rebuilddb\" som root för att\n"
 "  konvertera din databas från db%d- till db%d-format, eller konfigurera\n"
G "  \"%%_dbapi_rebuild %d\" (d.v.s. skapa och/eller editera "
G "/etc/rpm/macros).\n"
N "  \"%%_dbapi_rebuild %d\" (d.v.s. skapa och/eller ändra /etc/rpm/macros).\n"
 "\n"
 
 
 #: lib/rpmdb.c:1728
 #, c-format
G msgid "removing %d entries from %s index:\n"
G msgstr "tar bort %d poster från %s-index:\n"
N msgid "removing %d entries from %s index.\n"
N msgstr "tar bort %d poster från %s-index.\n"
 
 
 #: lib/rpmdb.c:1952
 #, c-format
G msgid "adding %d entries to %s index:\n"
G msgstr "lägger till %d poster till %s-index:\n"
N msgid "adding %d entries to %s index.\n"
N msgstr "lägger till %d poster till %s-index.\n"
 
N 
 #: rpmio/url.c:445
 #, c-format
N msgid "failed to open %s: %s\n"
N msgstr "kunde inte öppna %s: %s\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.