Re: usermode

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-08-02 17:38:22

> > > #: ../usermount.c:119
> > > msgid "User Mount Tool"
> > > msgstr "Användarmonteringsverktyg"
> > 
> > Det låter som man skulle montera användare. :-)
> 
> Jo, den tanken har slagit mig också. Men originalet kan också
> missförstås tycker jag. Ska jag ändra det till bara "Monteringsverktyg"?
> Tror jag gör det, men kommentarer mottages gärna.

"Monteringsverktyg för användare" är tänkbart.  Det blir ju ganska
långt, så det beror på sammanhanget om det är lämpligt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.