usermode

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-08-02 15:59:42

> "One or more of the changed fields is invalid.\n"
> "Ett eller flera av de ändrade fälten är ogiltiga.\n"

Använder man inte singular i sådana här fall: ogiltigt?

> #: ../userinfo.c:243
> msgid "Full Name:"
> msgstr "Fullt namn:"

"Fullständigt" skulle jag föreslå, om det får plats i sammanhanget.

> #: ../usermount.c:119
> msgid "User Mount Tool"
> msgstr "Användarmonteringsverktyg"

Det låter som man skulle montera användare. :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.