usermode

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-02 15:11:11

Ännu en helt ny fil, usermode.

Detta är diverse små GTK-program i Red Hat (userinfo, userpasswd,
usermount) som erbjuder användare möjligheten att ändra information om
sig själva, och montera de filsystem de får lov att montera själva, via
grafiska verktyg.

Filen finns också på http://www.menthos.com/po/usermode.sv.po


Christian
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: usermode\n"
"POT-Creation-Date: 2000-07-31 10:41-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2000-08-02 15:04+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../userdialogs.c:35
msgid "Message"
msgstr "Meddelande"

#: ../userdialogs.c:81 ../userhelper-wrap.c:359
msgid "Error"
msgstr "Fel"

#: ../userdialogs.c:124 ../userdialogs.c:126 ../userdialogs.c:185
msgid "Prompt"
msgstr "Fråga"

#: ../userdialogs.c:193 ../userinfo.c:140
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: ../userhelper-wrap.c:44 ../usermount.c:580 ../usermount.c:675
#: ../usermount.c:763
msgid "Pipe error.\n"
msgstr "Rörfel.\n"

#: ../userhelper-wrap.c:50 ../usermount.c:586 ../usermount.c:686
#: ../usermount.c:769
msgid "Cannot fork().\n"
msgstr "Kan inte grena.\n"

#: ../userhelper-wrap.c:69 ../userhelper-wrap.c:78 ../usermount.c:626
#: ../usermount.c:634 ../usermount.c:738 ../usermount.c:746 ../usermount.c:808
#: ../usermount.c:816
msgid "dup2() error.\n"
msgstr "dup2()-fel.\n"

#: ../userhelper-wrap.c:87 ../usermount.c:641 ../usermount.c:753
#: ../usermount.c:823
#, c-format
msgid "execl() error, errno=%d\n"
msgstr "execl()-fel, felnummer=%d\n"

#: ../userhelper-wrap.c:116
msgid "Information updated."
msgstr "Informationen uppdaterad."

#: ../userhelper-wrap.c:119
msgid ""
"The password you typed is invalid.\n"
"Please try again."
msgstr ""
"Lösenordet du angav är ogiltigt.\n"
"Var vänlig och försök igen."

#: ../userhelper-wrap.c:122
msgid ""
"One or more of the changed fields is invalid.\n"
"This is probably due to either colons or commas in one of the fields.\n"
"Please remove those and try again."
msgstr ""
"Ett eller flera av de ändrade fälten är ogiltiga.\n"
"Detta beror antagligen på antingen kolon eller komman i ett av fälten.\n"
"Var vänlig och ta bort dem och försök igen."

#: ../userhelper-wrap.c:125
msgid "Password resetting error."
msgstr "Fel vid nollställning av lösenord."

#: ../userhelper-wrap.c:128
msgid ""
"Some systems files are locked.\n"
"Please try again in a few moments."
msgstr ""
"Några systemfiler är låsta.\n"
"Var vänlig och försök igen om en kort stund."

#: ../userhelper-wrap.c:131
msgid "Unknown user."
msgstr "Okänd användare."

#: ../userhelper-wrap.c:134
msgid "Insufficient rights."
msgstr "Otillräckliga rättigheter."

#: ../userhelper-wrap.c:137
msgid "Invalid call to sub process."
msgstr "Ogiltigt anrop av underprocess."

#: ../userhelper-wrap.c:140
msgid ""
"Your current shell is not listed in /etc/shells.\n"
"You are not allowed to change your shell.\n"
"Consult your system administrator."
msgstr ""
"Ditt nuvarande skal är inte listat i /etc/shells.\n"
"Du får inte lov att byta ditt skal.\n"
"Tala med din systemadministratör."

#. well, this is unlikely to work either, but at least we tried...
#: ../userhelper-wrap.c:144
msgid "Out of memory."
msgstr "Slut på minne."

#: ../userhelper-wrap.c:147
msgid "The exec() call failed."
msgstr "exec()-anropet misslyckades."

#: ../userhelper-wrap.c:150
msgid "Failed to find selected program."
msgstr "Misslyckades med att hitta valt program."

#: ../userhelper-wrap.c:153
msgid "Unknown error."
msgstr "Okänt fel."

#: ../userhelper-wrap.c:156
msgid "Unknown exit code."
msgstr "Okänd slutkod."

#: ../userhelper-wrap.c:321
#, c-format
msgid "Need %d responses.\n"
msgstr "Behöver %d svar.\n"

#: ../userhelper-wrap.c:346
#, c-format
msgid ""
"In order to run \"%s\" with %s's privileges, additional information is "
"required."
msgstr ""
"För att kunna köra \"%s\" med %ss rättigheter krävs ytterligare information."

#: ../userhelper-wrap.c:373
#, c-format
msgid "You want %d response(s) from %d entry fields!?!?!\n"
msgstr "Vill du ha %d svar från %d inmatningsfält!?!?!\n"

#: ../userhelper.c:102
#, c-format
msgid "Got error %d.\n"
msgstr "Tog emot felet %d.\n"

#: ../userhelper.c:197
#, c-format
msgid "%s's password"
msgstr "%ss lösenord"

#: ../userhelper.c:387
msgid "Consistency checking is not turned on."
msgstr "Konsistenskontroll är inte påslagen."

#: ../userhelper.c:389
msgid "Block is fine."
msgstr "Blocket är okej."

#: ../userhelper.c:391
msgid "Block freed twice."
msgstr "Blocket frigjort två gånger."

#: ../userhelper.c:393
msgid "Memory before the block was clobbered."
msgstr "Minnet före blocket var nersablat."

#: ../userhelper.c:395
msgid "Memory after the block was clobbered."
msgstr "Minnet efter blocket var nersablat."

#: ../userhelper.c:427
msgid "userhelper must be setuid root\n"
msgstr "userhelper måste vara setuid root\n"

#: ../userhelper.c:663 ../userhelper.c:695
#, c-format
msgid "about to exec \"%s\"\n"
msgstr "kommer att köra \"%s\"\n"

#: ../userinfo.c:125
msgid "User Information"
msgstr "Användarinformation"

#: ../userinfo.c:154
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"

#: ../userinfo.c:243
msgid "Full Name:"
msgstr "Fullt namn:"

#: ../userinfo.c:261
msgid "Office:"
msgstr "Kontor:"

#: ../userinfo.c:280
msgid "Office Phone:"
msgstr "Kontorstelefon:"

#: ../userinfo.c:298
msgid "Home Phone:"
msgstr "Hemtelefon:"

#: ../userinfo.c:316
msgid "Shell:"
msgstr "Skal:"

#: ../userinfo.c:379
msgid "This will be some help text."
msgstr "Det här kommer att vara någon hjälptext."

#: ../usermount.c:119
msgid "User Mount Tool"
msgstr "Användarmonteringsverktyg"

#: ../usermount.c:136
msgid ""
"There are no user mountable filesystems.\n"
"Contact your administrator."
msgstr ""
"Det finns inga filsystem som kan monteras av användare.\n"
"Kontakta din systemadministratör."

#: ../usermount.c:177
msgid "Directory"
msgstr "Katalog"

#: ../usermount.c:185
msgid "Device"
msgstr "Enhet"

#: ../usermount.c:193
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#: ../usermount.c:268
msgid "Format"
msgstr "Formatera"

#: ../usermount.c:362
msgid ""
"Are you sure?\n"
"You will destroy any data on that disk.\n"
msgstr ""
"Är du säker?\n"
"Du kommer att förstöra all data på den disken.\n"

#: ../usermount.c:364
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: ../usermount.c:374
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: ../usermount.c:381
msgid "Do low level format."
msgstr "Lågnivåformatera."

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.