Re: Xconfigurator

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-02 16:18:02

Göran Uddeborg wrote:
> >  #: ../Xconfigurator.c:1208
> > N msgid "Monitor Name     :"
> > N msgstr "Bildskärmsnamn   :"
> 
> Alla blanktecknen antyder att detta presenteras i en uppställning där
> kolonen är linjerade. Så det är kanske olämpligt att korta strängen
> ett steg. Jag kan tänka mig att en ändring bör samordnas med
> översättningen av de motsvarande:
> 
> >  #: ../Xconfigurator.c:1211
> > N msgid "Horizontal Sync Range:"
> > N msgstr "Horisontellt synkintervall:"
> > N
> >  #: ../Xconfigurator.c:1214
> > N msgid "Vertical Sync Range :"
> > N msgstr "Vertikalt synkintervall:"
> > N

Du har så rätt så. Jag har ändrat.
Nya filen finns på http://www.menthos.com/po/Xconfigurator.sv.po


ChristianHelp fight for the right to play DVD on Linux!  http://www.opendvd.org

#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.