Re: authconfig

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-02 16:21:38

Göran Uddeborg wrote:
> > N msgid "%s: critical error reading %s/nsswitch.conf"
> > N msgstr "%s: kritiskt fel vid skrivning av %s/nsswitch.conf"
> 
> "läsning" menar du nog.

Jo. Det meddelandet var dock bortkommenterat i den senare versionen av
filen. Så det känns inte som om det behövs ändras nu.


> >  #~ msgid "%s: cannot open /etc/sysconfig/network: %s\n"
> >  #~ msgstr "%s: kan inte öppna /etc/sysconfig/network: %s\n"
> 
> Det här kan du städa bort.

Det är ju redan bortkommenterat så...


ChristianHelp fight for the right to play DVD on Linux!  http://www.opendvd.org

#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.