Re: usermode

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-02 17:12:25

Göran Uddeborg wrote:
> > "One or more of the changed fields is invalid.\n"
> > "Ett eller flera av de ändrade fälten är ogiltiga.\n"
> 
> Använder man inte singular i sådana här fall: ogiltigt?

Det gör man kanske ja. Ändrat.


> > #: ../userinfo.c:243
> > msgid "Full Name:"
> > msgstr "Fullt namn:"
> 
> "Fullständigt" skulle jag föreslå, om det får plats i sammanhanget.

Tack för den!!!
Och ja, det får nog plats. Det är ett GTK-program så knapparna/texterna
packas bara lite annorlunda helt automagiskt.


> > #: ../usermount.c:119
> > msgid "User Mount Tool"
> > msgstr "Användarmonteringsverktyg"
> 
> Det låter som man skulle montera användare. :-)

Jo, den tanken har slagit mig också. Men originalet kan också
missförstås tycker jag. Ska jag ändra det till bara "Monteringsverktyg"?
Tror jag gör det, men kommentarer mottages gärna.

Tack för din hjälp!
Hela den nya filen finns på http://www.menthos.com/po/usermode.sv.po


Christian


Help fight for the right to play DVD on Linux!  http://www.opendvd.org

#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.