Xconfigurator

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-08-02 14:25:53

>  #: ../Xconfigurator.c:1208
> N msgid "Monitor Name     :"
> N msgstr "Bildskärmsnamn   :"

Alla blanktecknen antyder att detta presenteras i en uppställning där
kolonen är linjerade. Så det är kanske olämpligt att korta strängen
ett steg. Jag kan tänka mig att en ändring bör samordnas med
översättningen av de motsvarande:

>  #: ../Xconfigurator.c:1211
> N msgid "Horizontal Sync Range:"
> N msgstr "Horisontellt synkintervall:"
> N 
>  #: ../Xconfigurator.c:1214
> N msgid "Vertical Sync Range :"
> N msgstr "Vertikalt synkintervall:"
> N 

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.