Re: kudzu

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-08-02 14:16:30

> > > #: ../hwconf.c:1372
> > > msgid "read probed hardware from a file"
> > > msgstr "läs testad hårdvara från fil"
> > 
> > Du har använt "detekterad" tidigare, och "testad" skulle kunna
> > missförstås, så jag tycker du skall säga så här också.
> 
> Jag har genomgående översatt "probe" med "testa" och "detect" med
> "detektera" så jag ser ingen anledning att frångå det här. Eller?
> Jag har inte ändrat.

Ok.  Jag förbisåg distinktionen de gjorde på engelska.  Låt du det stå
som det står.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.