kudzu

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-01 15:34:50

Så var ännu en ny Red Hat-beta officiellt annonserad!

Det innebär att jag kan posta de uppdateringar jag har filat på. Tyvärr
har jag inte en diff av själva install.sv.po; jag har helt enkelt inte
kvar en kopia på den gamla filen. :(
Hela den nya filen finns dock på http://www.menthos.com/install.sv.po,
för den som vill granska den.

Här i det här brevet kommer en nyhet för säsongen, kudzu. Kudzu har
visserligen funnits med i Red Hat tidigare, men nu finns den även med
svenska röster (erhm..förlåt svenska texter).
Kudzu är programmet som upptäcker ny hårdvara när Red Hat startar.

Här följer hela filen (hela filen finns även på
http://www.menthos.com/kudzu.sv.po).

Christian
# Swedish messages for kudzu
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kudzu\n"
"POT-Creation-Date: 2000-07-03 16:23-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2000-07-27 00:17+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../hwconf.c:59
msgid ""
" <Tab>/<Alt-Tab> between elements  |  <Space> selects |  <F12> next "
"screen"
msgstr ""
" <Tab>/<Alt-Tab> mellan element | <Blanksteg> väljer | <F12> nästa "
"skärm"

#: ../hwconf.c:62
#, c-format
msgid ""
"Hardware Discovery Utility %s           (C) 2000 Red Hat, Inc."
msgstr ""
"Hårdvarudetekteringsverktyg %s           © 2000 Red Hat, Inc."

#. OK, let's play Find the RPM!
#: ../hwconf.c:117
msgid "RPM Required"
msgstr "RPM krävs"

#: ../hwconf.c:117
msgid "CD"
msgstr "CD"

#: ../hwconf.c:117
msgid "Filesystem"
msgstr "Filsystem"

#: ../hwconf.c:117 ../hwconf.c:166
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: ../hwconf.c:118
#, c-format
msgid ""
"The %s RPM is needed to use this graphics card.You can install it from your "
"Red Hat Linux CD-ROM, from another location on the filesytem, or postpone it "
"until later."
msgstr ""
"RPM-paketet %s krävs för att kunna använda det här grafikkortet. Du kan "
"installera det från din Red Hat Linux-cdrom, från en annan plats på "
"filsystemet, eller skjuta upp det till senare."

#: ../hwconf.c:124
msgid "Insert CD-ROM"
msgstr "Sätt i cd"

#: ../hwconf.c:124 ../hwconf.c:133 ../hwconf.c:148 ../hwconf.c:166
#: ../hwconf.c:183 ../hwconf.c:999
msgid "Ok"
msgstr "Ok"

#: ../hwconf.c:125
msgid "Please insert your Red Hat Linux CD-ROM (Disc 1)."
msgstr "Var vänlig och sätt i din Red Hat Linux-cdrom (Skiva 1)."

#: ../hwconf.c:133
msgid "Mount failed"
msgstr "Montering misslyckades"

#: ../hwconf.c:134
msgid "Could not mount CD-ROM."
msgstr "Kunde inte montera cdrom."

#: ../hwconf.c:148 ../hwconf.c:183
msgid "RPM Install Failed"
msgstr "RPM-installation misslyckades"

#: ../hwconf.c:149 ../hwconf.c:184
#, c-format
msgid "RPM install of %s failed."
msgstr "RPM-installation av %s misslyckades."

#: ../hwconf.c:158
msgid "Path:"
msgstr "Sökväg:"

#: ../hwconf.c:163
#, c-format
msgid "Please enter the path where the %s RPM can be found:"
msgstr "Var vänlig och ange sökvägen dit %s-RPM:en kan hittas."

#: ../hwconf.c:164
msgid "Enter path to RPM"
msgstr "Ange sökväg till RPM"

#: ../hwconf.c:298
#, c-format
msgid "linked %s to %s"
msgstr "länkade %s till %s"

#: ../hwconf.c:319
#, c-format
msgid "unlinked %s (was linked to %s)"
msgstr "tog bort länken %s (var länkad till %s)"

#: ../hwconf.c:321
#, c-format
msgid "unlinked %s"
msgstr "tog bort länken %s"

#: ../hwconf.c:356
#, c-format
msgid "ran loadkeys %s"
msgstr "körde \"loadkeys %s\""

#: ../hwconf.c:450
msgid "Update /etc/inittab"
msgstr "Uppdatera /etc/inittab"

#: ../hwconf.c:450 ../hwconf.c:583 ../hwconf.c:840
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: ../hwconf.c:450 ../hwconf.c:583 ../hwconf.c:840
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: ../hwconf.c:451
msgid ""
"Your /etc/inittab is not suitable for serial console operation. Would you "
"like to update it?"
msgstr ""
"Din /etc/inittab är inte lämplig för användning med en seriell konsoll. Vill "
"du att den ska uppdateras?"

#: ../hwconf.c:453
msgid ""
"Your /etc/inittab is not suitable for video console operation. Would you "
"like to update it?"
msgstr ""
"Din /etc/inittab är inte lämplig för användning med en grafisk konsoll. Vill "
"du att den ska uppdateras?"

#: ../hwconf.c:583
msgid "Update /etc/securetty"
msgstr "Uppdatera /etc/securetty"

#: ../hwconf.c:584
msgid ""
"Your /etc/securetty does not contain `console' device, which means root "
"won't be able to log in on console. Would you like to update it?"
msgstr ""
"Din /etc/securetty innehåller inte enheten \"console\", vilket innebär att "
"root inte kommer att kunna logga in på konsollen. Vill du att den ska "
"uppdateras?"

#: ../hwconf.c:802
#, c-format
msgid "Configuring %s"
msgstr "Konfigurerar %s"

#: ../hwconf.c:803
msgid "Configuring"
msgstr "Konfigurerar"

#: ../hwconf.c:832 ../hwconf.c:875 ../hwconf.c:896 ../hwconf.c:912
#: ../hwconf.c:943
#, c-format
msgid "aliased %s as %s"
msgstr "skapade alias för %s: %s"

#: ../hwconf.c:840
msgid "Existing Configuration Detected"
msgstr "Upptäckte befintlig konfiguration"

#: ../hwconf.c:841
msgid "Migrate existing network configuration?"
msgstr "Vill du flytta över den befintliga nätverkskonfigurationen?"

#: ../hwconf.c:849
#, c-format
msgid "ran netconfig for %s%d"
msgstr "körde \"netconfig\" för %s%d"

#: ../hwconf.c:923
#, c-format
msgid "ran soundconfig for %s"
msgstr "körde \"soundconfig\" för %s"

#: ../hwconf.c:968
#, c-format
msgid "ran mouseconfig for %s"
msgstr "körde \"mouseconfig\" för %s"

#: ../hwconf.c:983
#, c-format
msgid "ran kbdconfig for `%s'"
msgstr "körde \"kbdconfig\" för \"%s\""

#: ../hwconf.c:999
msgid "Run printtool"
msgstr "Köra \"printtool\""

#: ../hwconf.c:1000
#, c-format
msgid ""
"To properly configure your %s, you needto run the 'printtool' command "
"fromthe X window system"
msgstr ""
"För att konfigurera din %s korrekt måste du köra kommandot \"printtool\" "
"från X Window System"

#: ../hwconf.c:1026
#, c-format
msgid "Unconfiguring %s"
msgstr "Tar bort konfiguration för %s"

#: ../hwconf.c:1027
msgid "Removing Configuration"
msgstr "Tar bort konfiguration"

#: ../hwconf.c:1136 ../hwconf.c:1139 ../hwconf.c:1173
msgid "Welcome to Kudzu"
msgstr "Välkommen till Kudzu"

#: ../hwconf.c:1148
#, c-format
msgid ""
"Welcome to Kudzu, the Red Hat Linux hardware detection and configuration "
"tool.\n"
"\n"
"On the following screens you will be able to configure any new or removed "
"hardware for your computer.\n"
"\n"
"        Press any key to continue.\n"
"\n"
"     Normal bootup will continue in %d seconds."
msgstr ""
"Välkommen till Kudzu, hårdvarudetekterings- och "
"hårdvarukonfigurationsverktyget i Red Hat Linux.\n"
"\n"
"På de följande skärmarna kommer du att kunna konfigurera vilken ny eller "
"borttagen hårdvara som helst till din dator.\n"
"\n"
"     Tryck valfri tangent för att fortsätta.\n"
"\n"
"  Normal uppstart kommer att fortsätta om %d sekunder."

#: ../hwconf.c:1157
msgid ""
"Welcome to Kudzu, the Red Hat Linux hardware detection and configuration "
"tool.\n"
"\n"
"On the following screens you will be able to configure any new or removed "
"hardware for your computer.\n"
"\n"
"        Press any key to continue."
msgstr ""
"Välkommen till Kudzu, hårdvarudetekterings- och "
"hårdvarukonfigurationsverktyget i Red Hat Linux.\n"
"\n"
"På de följande skärmarna kommer du att kunna konfigurera vilken ny eller "
"borttagen hårdvara som helst till din dator.\n"
"\n"
"     Tryck valfri tangent för att fortsätta."

#: ../hwconf.c:1174
msgid ""
"Welcome to Kudzu, the Red Hat Linux hardware detection and configuration "
"tool.\n"
"\n"
"\n"
"\n"
"               Timeout exceeded."
msgstr ""
"Välkommen till Kudzu, hårdvarudetekterings- och "
"hårdvarukonfigurationsverktyget i Red Hat Linux.\n"
"\n"
"\n"
"\n"
"             Tidsgränsen överskreds."

#: ../hwconf.c:1273
msgid "Hardware Removed"
msgstr "Hårdvara har tagits bort"

#: ../hwconf.c:1273
msgid "Remove Configuration"
msgstr "Ta bort konfiguration"

#: ../hwconf.c:1274
msgid "Keep Configuration"
msgstr "Behåll konfiguration"

#: ../hwconf.c:1274 ../hwconf.c:1310
msgid "Do Nothing"
msgstr "Gör ingenting"

#: ../hwconf.c:1275
#, c-format
msgid ""
"The following hardware has been removed from your system:\n"
"    %s\n"
"\n"
"You can choose to:\n"
"\n"
"1) Remove any existing configuration for the device.\n"
"2) Keep the existing configuration. You will not be prompted again if the "
"device seems to be missing.\n"
"3) Do nothing. The configuration will not be removed, but if the device is "
"found missing on subsequent reboots, you will be prompted again."
msgstr ""
"Följande hårdvara har tagits bort från ditt system:\n"
"    %s\n"
"\n"
"Du kan välja att:\n"
"\n"
"1) Ta bort all befintlig konfiguration för enheten.\n"
"2) Behålla befintlig konfiguration. Du kommer inte att frågas igen om "
"enheten verkar saknas.\n"
"3) Göra ingenting. Konfigurationen kommer inte att tas bort, men om enheten "
"saknas vid efterföljande uppstarter kommer du att frågas igen."

#: ../hwconf.c:1309
msgid "Hardware Added"
msgstr "Hårdvara har lagts till"

#: ../hwconf.c:1309
msgid "Configure"
msgstr "Konfigurera"

#: ../hwconf.c:1310
msgid "Ignore"
msgstr "Ignorera"

#: ../hwconf.c:1311
#, c-format
msgid ""
"The following hardware has been added to your system:\n"
"    %s\n"
"\n"
"You can choose to:\n"
"\n"
"1) Configure the device.\n"
"2) Ignore the device. No configuration will be added, but you will not be "
"prompted if the device is detected on subsequent reboots.\n"
"3) Do nothing. No configuration will be added, and the device will show up "
"as new if it is detected on subsequent reboots."
msgstr ""
"Följande hårdvara har lagts till i ditt system:\n"
"    %s\n"
"\n"
"Du kan välja att:\n"
"\n"
"1) Konfigurera enheten.\n"
"2) Ignorera enheten. Ingen konfiguration kommer att läggas till, men du "
"kommer inte att frågas om enheten upptäcks under efterföljande uppstarter.\n"
"3) Göra ingenting. Ingen konfiguration kommer att läggas till, och enheten "
"kommer att visas som ny om den upptäcks under efterföljande uppstarter."

#: ../hwconf.c:1361
msgid "do configuration that doesn't require user input"
msgstr "gör den konfiguration som inte kräver inmatning från användare"

#: ../hwconf.c:1365
msgid "do only 'safe' probes that won't disturb hardware"
msgstr "gör endast \"säkra\" tester som inte kommer att störa hårdvaran"

#: ../hwconf.c:1369
msgid "set timeout in seconds"
msgstr "ställ in tidsgräns i sekunder"

#: ../hwconf.c:1372
msgid "read probed hardware from a file"
msgstr "läs testad hårdvara från fil"

#: ../hwconf.c:1373
msgid "file to read hardware info from"
msgstr "fil som hårdvaruinformation ska läsas ifrån"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.