kudzu

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-08-02 10:14:43

> #: ../hwconf.c:118
> #, c-format
> msgid ""
> "The %s RPM is needed to use this graphics card.You can install it from your "
> "Red Hat Linux CD-ROM, from another location on the filesytem, or postpone it "
> "until later."

Har du nämnt för författaren att han glömt mellanslagen efter första
meningen?

> "installera det från din Red Hat Linux-cdrom, från en annan plats på "
> "filsystemet, eller skjuta upp det till senare."

Jag skulle säga "... en annan plats i filsystemet ...", inte "på".

> #: ../hwconf.c:124
> msgid "Insert CD-ROM"
> msgstr "Sätt i cd"

Här översätter du CD-ROM med "cd", i meddelandet innan och i flera
efter skrev du "cdrom".  Du kanske skall försöka få det enhetligt.
Båda varianterna är tänkbara, men välj gärna en.

> #: ../hwconf.c:125
> msgid "Please insert your Red Hat Linux CD-ROM (Disc 1)."
> msgstr "Var vänlig och sätt i din Red Hat Linux-cdrom (Skiva 1)."

Hmm, skall det verkligen vara versalt "s" i "Skiva 1"?

> #: ../hwconf.c:163
> #, c-format
> msgid "Please enter the path where the %s RPM can be found:"
> msgstr "Var vänlig och ange sökvägen dit %s-RPM:en kan hittas."

Ett fall där jag tycker "can be found" hellre kan översättas med det
enklare "finns".

> #: ../hwconf.c:1000
> #, c-format
> msgid ""
> "To properly configure your %s, you needto run the 'printtool' command "
> "fromthe X window system"

Här fattas visst ett blanktecken i orginalet igen.

> "Welcome to Kudzu, the Red Hat Linux hardware detection and configuration "
> "tool.\n"
> "Välkommen till Kudzu, hårdvarudetekterings- och "
> "hårdvarukonfigurationsverktyget i Red Hat Linux.\n"

Det blir lite tjatigt med "hårdvara" två gånger där.  Ett tänkbart
alternativ vore

  Välkommen till Kudzu, detekterings- och konfigurationsvertyget för
  hårdvara i Red Hat Linux.

> "On the following screens you will be able to configure any new or removed "
> "hardware for your computer.\n"
> "På de följande skärmarna kommer du att kunna konfigurera vilken ny eller "
> "borttagen hårdvara som helst till din dator.\n"

Jag har ett alternativt, kanske lite lättare, förslag här också, genom
att hoppa över att översätta "any":

  På de följande skärmarna kommer du att kunna konfigurera ny eller
  borttagen hårdvara till din dator.

> "2) Behålla befintlig konfiguration. Du kommer inte att frågas igen om "
> "enheten verkar saknas.\n"
> "3) Göra ingenting. Konfigurationen kommer inte att tas bort, men om enheten "
> "saknas vid efterföljande uppstarter kommer du att frågas igen."

Är det inte ledigare med "få frågan igen" istället för "frågas igen"?

> "2) Ignorera enheten. Ingen konfiguration kommer att läggas till, men du "
> "kommer inte att frågas om enheten upptäcks under efterföljande uppstarter.\n"

"..., OCH du kommer inte ..." tycker jag passar bättre.

> #: ../hwconf.c:1372
> msgid "read probed hardware from a file"
> msgstr "läs testad hårdvara från fil"

Du har använt "detekterad" tidigare, och "testad" skulle kunna
missförstås, så jag tycker du skall säga så här också.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.