Re: kudzu

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-08-10 20:20:40

Christian Rose:

> #: ../hwconf.c:62
> #, c-format
> msgid ""
> "Hardware Discovery Utility %s           (C) 2000 Red Hat, Inc."
> msgstr ""
> "Hårdvarudetekteringsverktyg %s           © 2000 Red Hat, Inc."

EMRM är "hårdvara" inte ett bra svenskt ord - jag rekommenderar
"maskinvara". Dito på övriga förekomster.

> #: ../hwconf.c:1361
> msgid "do configuration that doesn't require user input"
> msgstr "gör den konfiguration som inte kräver inmatning från användare"

Kanske "utför" i stället för "gör"? (Dito nästa)

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

 Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
 http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.