Re: RPM

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-07-25 22:45:12

> "är kan"?

Ojdå.

> Jag skulle nog också tagit mig friheten att använda "...måste du
> konvertera..." eftersom det förtydligar/förstärker mer att det är ett
> krav än "...behöver du konvertera...". I mitt tycke iaf.

Jag kan hålla med om det.

> > #: build.c:64
> > #, c-format
> > msgid "Unable to open spec file %s: %s\n"
> > msgstr "Kan inte öppna spec-fil %s: %s\n"
> 
> Bestämd form? det handlar ju om en bestämd fil...

Ok.

> > #: build.c:299
> > #, c-format
> > msgid "Building for target %s\n"
> > msgstr "Bygger för mål %s\n"
> 
> Jag vet inte, men jag tycker också att det här är ett gränsfall fär
> bestämd form kanske kan vara tillåten.

Ok.

> På en del ställen skriver du samman http och server, på andra inte.
> 
> I de fall det är förkortningar (som http, ftp) skulle jag skrivit med
> bindestreck.

Jag har letat igenom och tror jag gjort så nu.

> > #: rpm.c:403 rpmqv.c:514
> > msgid "don't check disk space before installing"
> > msgstr "kontrollera inte skivutrymme före installation"
> 
> Jag gillar "diskutrymme" bättre...

Ok, det är nog vanligare.

> Är inte "tag" lite formellt?

Snarare är det ålderdomligt; jag börjar nog bli gammal.

Jag ändrar i översättningarna.

> > #: rpm.c:814 rpmqv.c:969
> > msgid "one type of query/verify may be performed at a time"
> > msgstr "en typ av undersökning/verifiering kan utföras åt gången"
> 
> Heh.. det här meddelandet råkade jag ut för en gång... jag blev
> förbryllad eftersom det inte stod "endast en typ...".

Efter att ha läst källkoden och därefter lyckats triggga den håller
jag med dig.

> > #: rpm.c:1039 rpmqv.c:1490
> > msgid "no packages given for signature check"
> > msgstr "inga paket angivna för signatur kontroll"
> 
> iiik.
> Sammanskrivning?

Finns det fortfarande sådana kvar!?!  Eller är har jag själv lyckats
göra mig skyldig till något sådant?  Hur som helst, jag rättar.

> #: build/files.c:1847 build/files.c:1857
> #, c-format
> > msgid "Failed to find %s:"
> > msgstr "Misslyckades hitta %s:"
> 
> "Misslyckades MED att hitta %s:"  ?

Skulle du gå med på "Misslyckades att hitta..."?

> > #: build/parseDescription.c:86
> > #, c-format
> > msgid "line %d: Second description"
> > msgstr "rad %d: Andra beskrivning"
> 
> andra beskrivningen? eller finns det fler än en som är andra?

Jag ändrade till "En andra...".  Ok?

> > #: build/parseSpec.c:294 build/parseSpec.c:303
> > msgid "malformed %%include statement"
> > msgstr "felformatterad %%include-sats"
> 
> Jag tycker att det är ett "t" för mycket.

Det har du rätt i.

> > #: lib/depends.c:1266
> > #, c-format
> > msgid "loop in prerequisite chain: %s"
> > msgstr "cirkularitet i kedja av förutsättningar: %s"
> 
> "förutsättningskedjan" ?

"Förutsättningskedja" i så fall.  Det finns inte en bestämd.

Men jag tycker nog att det kan öka tydligheten här att skriva isär, så
att det blir lite tydligare att det är den rpm-specifika tekniska
termen förutsättning/prerequisite det handlar om.

> > #: lib/install.c:168
> > #, c-format
> > msgid "user %s does not exist - using root"
> > msgstr "användare %s finns inte - använder root"
> 
> användareN ?

Ok.

> #: lib/problems.c:92
> #, c-format
> msgid ""
> "file %s from install of %s-%s-%s conflicts with file from package
> %s-%s-%s"
> msgstr ""
> "fil %s från installation av %s-%s-%s står i konflikt med fil från paket
> "
> "%s-%s-%s"
> 
> Jag vill ha bestämd form :)
> "filen"

Som du kanske förstått vill jag egentligen inte det.  Men jag böjer
mig för majoritetsbeslutet en gång i tiden.  I de följande fallen du
nämnde också.

Martin Norbäck writes:
> Tue, Jul 25, 2000 at 12:36:10AM +0200, Christian Rose ->
> > > #: build.c:35
> > > msgid "failed build dependencies:\n"
> > > msgstr "misslyckades bygga beroenden:\n"
> > 
> > "misslyckades MED att..." ? Jag föredrar det, även om originalet också
> > är konstigt.
> 
> Det kan vara så att originalet betyder "misslyckade byggberoenden" jag
> orkar inte kolla :)

Tack för att du påpekade att det kunde vara det!  Jag kollade, och det
är just det som det betyder.  Så jag ändrade översättningen till
"ouppfyllda byggberoenden".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.