Re: Svensk översättning av Sylpheed

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2004-12-10 10:22:34

 > > #: src/action.c:365
 > > msgid "Can't get part of multipart message"
 > > msgstr "Kan inte läsa del av multipart-meddelande"
 > 
 > Hmm, 'del av multidel-meddelande' eller 'part av
 > multipart-meddelande' skulle vara mer konsekvent.

"Part" är helt omöjligt här, en part i svenska är någon som deltar i en 
förhandling eller liknande.

 > 'Del' verkar användas i övriga översättningar för dessa "parter".
 > 
 > Nu såg jag att Göran kommenterat samma sak, men jag låter det
 > stå kvar eftersom jag har med förslaget 'multidel-meddelande'.

"Flerdelat meddelande", "flerdelsmeddelande" eller liknande.

Mitt förslag är:

"Kan inte läsa del av flerdelat meddelande"

Eventuellt "hämta" i stället för "läsa".

 > > #: src/action.c:792
 > > #, c-format
 > > msgid ""
 > > "Could not fork to execute the following command:\n"
 > > "%s\n"
 > > "%s"
 > > msgstr ""
 > > "Kunde inte skapa en gren för att köra följande kommando:\n"
 > > "%s\n"
 > > "%s"
 > 
 > Jag har kanske varit borta för länge från översättandet; är
 > 'skapa en gren' den vedertagna översättningen av 'fork'?

I så fall får det bli som verb: grena.

 > Eller skulle 'furka' fungera på svenska (från 'bifurkation')? :-)

Njae. Samma sak med "gaffla" :-)

 > > #: src/compose.c:566
 > > msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 > > msgstr "/_Redigera/Bryt rader i _stycke"
 > 
 > Förslag: 'radbryt stycke'.

Egentligen bryter man stycken, och då får man radbrytningar. Man "radbryter" 
inte.

 > > #: src/compose.c:568
 > > msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 > > msgstr "/_Redigera/Bryt _långa rader"
 > 
 > På ett annat ställe har du översatt detta till 'Radbryt långa
 > rader' vilket är mer konsekvent, men jag gillar ändå den här
 > varianten mer.

Se ovan :)

 > > #: src/compose.c:2411
 > > msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 > > msgstr "Ämnesraden är tom. Skicka ändå?"
 > 
 > På de flesta ställen är 'subject' översatt till 'ärende',
 > vilket jag tycker är bättre. Men här, och på några ställen
 > till, är det översatt till 'ämne'.

Jag tycker att "ämne" är mer korrekt.

 > > #: src/compose.c:4826
 > > #, c-format
 > > msgid ""
 > > "The external editor is still working.\n"
 > > "Force terminating the process?\n"
 > > "process group id: %d"
 > > msgstr ""
 > > "Den externa redigeraren arbetar fortfarande.\n"
 > > "Framtvinga avslutning av processen?\n"
 > > "processgrupps-id: %d"
 > 
 > Eller bara 'Framtvinga avslut av processen?', eller
 > 'Tvångsavsluta processen?'. Jag är lite allergisk mot
 > "ning-språk".

Jo det är på sätt och vis jag också, substantivisering brukar det kallas. Men 
"framtvinga avslut" är inte heller bra, eftersom ett avslut redan finns med 
en helt annan betydelse.

Jag röstar på "tvångsavsluta processen".

 > > #: src/editgroup.c:310
 > > msgid " -> "
 > > msgstr " -> "
 > > 
 > > #: src/editgroup.c:337
 > > msgid " <- "
 > > msgstr " <- "
 > 
 > :-) Finns det språk (kulturer) som inte använder sig av pilar?

Kanske ska gå åt andra hållet på arabiska t.ex? :)

 > > #: src/folderview.c:1774
 > > msgid ""
 > > "Input the name of new folder:\n"
 > > "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
 > > " append `/' at the end of the name)"
 > > msgstr ""
 > > "Skriv in namnet på den nya mappen:\n"
 > > "(om du vill skapa en mapp som skall innehålla undermappar,\n"
 > > " lägg till \"/\" vid slutet av namnet)"
 > 
 > Jag tror man säger _på_ slutet på svenska.

Nej man säger "i slutet av namnet" :) "På slutet" är oftast en tidsangivelse.

Du skulle väl inte gärna säga "på början av namnet"?

 > > #: src/folderview.c:1965
 > > msgid "Empty all messages in trash?"
 > > msgstr "Töm alla meddelanden i papperskorgen?"
 > 
 > 'Töm papperskorgen på alla meddelanden'?

Ja! Annars tömmer man själva meddelandena, och vad betyder det?

 > > #: src/imap.c:1720 src/imap.c:1728
 > > msgid "error occurred while getting LIST.\n"
 > > msgstr "fel uppstod vid hämtning av LIST.\n"
 > 
 > 'fel uppstod när LIST hämtades.\n'?

Ja!

 > > #: src/inc.c:1108 src/send_message.c:600
 > > msgid "Connection closed by the remote host."
 > > msgstr "Anslutningen stängdes av fjärrvärden."
 > 
 > Tja, 'fjärrvärme' finns ju. Men man pratar inte om
 > 'fjärrtelefonen' när man ringer. Jag tror man säger 'min/den
 > här änden' och 'andra änden'. 'Värden i andra änden stängde
 > anslutningen.'?

Öhm. Jag föredrar originalförslaget. Om du säger "värden i andra änden" så 
implicerar det att det finns en värd i den här änden också!

 > > #: src/main.c:246
 > > msgid ""
 > > "GnuPG is not installed properly, or its version is too old.\n"
 > > "OpenPGP support disabled."
 > > msgstr ""
 > > "GnuPG är inte installerad riktigt eller så är versionen för gammal.\n"
 > > "OpenPGP-stöd avstängt."
 > 
 > 'installerad riktigt' -> 'korrekt installerad'?

Självklart.

 > > #: src/main.c:444
 > > msgid "Composing message exists. Really quit?"
 > > msgstr "Ett skrivet meddelande finns. Avsluta ändå?"
 > 
 > Eller 'Det finns ett skrivet meddelande' eller 'Ett meddelande
 > skrivs fortfarande'?

"Det finns ett påbörjat meddelande. Avsluta ändå?"

 > > #: src/main.c:452
 > > msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 > > msgstr "Några oskickade meddelanden ligger i kö. Avsluta nu?"
 > 
 > 'Några meddelanden ligger i kö för att skickas'?

Ja. Ni måste se upp med sånt här: adjektivet oskickad finns redan men det har
en helt annan betydelse.

 > > #: src/mainwindow.c:479
 > > msgid "/_File/_Work offline"
 > > msgstr "/_Arkiv/Arbeta _offline"
 > 
 > 'Arbeta frånkopplad'.

Vad är i så fall motsatsen? Tillkopplad? Jag föreslår "nerkopplad" i stället.

Eller kanske "arbeta avkopplad"? :-)

 > > #: src/mainwindow.c:530
 > > msgid "/_View/_Sort/Ascending"
 > > msgstr "/_Visa/_Sortera/Uppstigande"
 > > 
 > > #: src/mainwindow.c:531
 > > msgid "/_View/_Sort/Descending"
 > > msgstr "/_Visa/_Sortera/Nedstigande"
 > 
 > Jag tycker man sorterar 'framlänges' och 'baklänges'
 > på svenska.

Nej, man sorterar i stigande resp. fallande ordning.

 > > #: src/mainwindow.c:536
 > > msgid "/_View/E_xpand all threads"
 > > msgstr "/_Visa/E_xpandera alla trådar"
 > > 
 > > #: src/mainwindow.c:537
 > > msgid "/_View/Co_llapse all threads"
 > > msgstr "/_Visa/Ko_llapsa alla trådar"
 > 
 > Ett alternativ är 'vik ut' och 'vik in' alla trådar.

"Vik ut" ger lätt lite olämpliga associationer :)

Jag brukar säga "fäll in" och "fäll ut".

 > > #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:228
 > > msgid "/_View/Mess_age source"
 > > msgstr "/_Visa/_Meddelandekällkod"
 > 
 > 'Meddelandets källkod' blir mindre svårläst.

Men källkod passar inte här, det är inte källkod. Man kompilerar inte 
meddelanden (åtminstone inte i den i dessa sammanhang vanligaste betydelsen 
av kompilera).

Jag skulle föreslå något i stil med "meddelandets råtext" eller så. Det blir 
mer begripligt för användarna.

 > > #: src/mainwindow.c:653
 > > msgid "/_View/_Update summary"
 > > msgstr "/_Visa/_Uppdatera summering"
 > 
 > Eller 'sammanfattning', eller 'översikt'? Det finns flera
 > 'summering'-ar i andra översättningar.

Ja, "sammanfattning" är mycket bättre här.

 > > #: src/mbox.c:161
 > > #, c-format
 > > msgid ""
 > > "unescaped From found:\n"
 > > "%s"
 > > msgstr ""
 > > "o-esc:at Från-fält funnet:\n"
 > > "%s"
 > 
 > Eller 'mumbo jumbo'. :^) Nej, jag har inget bättre förslag,
 > så jag ska hålla tyst. Eller skulle det få plats en längre
 > beskrivning?

"o-esc:at" kommer ungefär 0% av användarna att förstå :)

Vad det handlar om är inte det vanliga From:-fältet utan den From-rad 
(observera avsaknaden av kolon) som finns i början av meddelanden.

Jag föreslår "Oskyddat From hittat:". Vet användaren inte vad det är så är det
frågan om han behöver veta det till att börja med :) Det är inte närmare
förklarat i originalet heller.

Sen vad beträffar finna/hitta så finner man något endast när man letar, medan 
man kan hitta saker utan att leta. Detta From är oväntat och alltså inget man 
letar efter, och då tycker jag hitta är ett mer passande verb.

 > > #: src/message_search.c:121 src/summary_search.c:201
 > > msgid "Case sensitive"
 > > msgstr "Skiftlägeskänslig"
 > 
 > Skulle man kunna korta ner det här till 'skiftkänslig' med
 > fullgod begriplighet?

Varför?

 > > #: src/message_search.c:192
 > > msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
 > > msgstr "Början av meddelandet nått; fortsätta från slutet?"
 > > 
 > > #: src/message_search.c:195
 > > msgid "End of message reached; continue from beginning?"
 > > msgstr "Slutet av meddelandet nått; fortsätta från början?"
 > 
 > Bara ett förslag: 'Kom till början/slutet av meddelandet;
 > fortsätta från...'.

"Kom" kan feltolkas som imperativ här.

Jag tycker ursprungsförslaget är utmärkt.

 > > #: src/news.c:770
 > > #, c-format
 > > msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 > > msgstr "felaktigt inläggsomfång: %d - %d\n"
 > 
 > Eller 'intervall'.

Eller "artikel".

 > > #: src/news.c:807
 > > msgid "error occurred while getting xover.\n"
 > > msgstr "fel uppstod vid hämtning av xover.\n"
 > 
 > Eller 'fel uppstod när xover hämtades.\n'.

Ja!

 > > #: src/prefs_common.c:1173
 > > msgid ""
 > > "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
 > > "for the current locale will be used."
 > > msgstr ""
 > > "Om \"Automatisk\" är vald, kommer den optimala\n"
 > > "kodningen för det nuvarande språket att användas."
 > 
 > Kanske byta 'för det nuvarande språket' till 'för datorns
 > språkinställning' för att förtydliga.

Skriv "för den nuvarande lokalen". Vet användaren inte vad en lokal är så vet 
han inte vad en locale är heller. Vi ska inte "förbättra" texten när vi 
översätter den.

 > > #: src/prefs_common.c:1884
 > > msgid "Expired after"
 > > msgstr "Utgår efter"
 > 
 > Eller 'går ut' (mindre högtidligt).

Tycker jag inte alls det är. "Utgår" passar bra här.

 > > #: src/prefs_common.c:1920
 > > msgid "Grab input while entering a passphrase"
 > > msgstr "Håll fokus under inskrivning av lösenfas"
 > 
 > Man skulle kunna översätta det till 'lås fokus...' för en
 > antydan om vad det är bra för.

Jag föreslår i stället "behåll fokus...".

Vad är en "lösenfas" för något förresten?

 > > #: src/prefs_common.c:2003
 > > msgid ""
 > > "(Messages will be marked until execution\n"
 > > " if this is turned off)"
 > > msgstr ""
 > > "(Meddelanden kommer endast vara markerade tills du väljer\n"
 > > " \"Utför köade meddelanden\" om detta är avstängt)"
 > 
 > Hmm, är 'will be marked' 'vara markerade' eller 'markeras'?

Hur utför man ett meddelande??

Den här översättningen gillar jag inte. Jag föreslår:

Meddelanden kommer att vara markerade tills de expedieras om detta är 
avstängt.

 > > #: src/prefs_common.c:2037
 > > msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 > > msgstr "Visa inte feldialog vid hämtningsfel"
 > 
 > Eller 'öppna inte' (om 'popup' betyder att ett nytt fönster
 > öppnas).

Jag gillar ursprungsförslaget bättre. Jag tycker inte en dialogruta är något
som öppnas, det är något som visas. Man öppnar fönster, men visar rutor :)

 > > #: src/prefs_filter_edit.c:371
 > > msgid "If any of the following condition matches"
 > > msgstr "Om något av följande villkor matchar"

Borde vara "conditions" i originalet.

 > > #: src/prefs_filter_edit.c:373
 > > msgid "If all of the following conditions match"
 > > msgstr "Om alla av följande villkor matchar"
 > 
 > Jag tror att villkor 'uppfylls' på svenska, inte 'matchar'.

Ja.

 > > #: src/summary_search.c:324
 > > msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
 > > msgstr "Början av lista nådd; fortsätt från slutet?"
 > > 
 > > #: src/summary_search.c:326
 > > msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 > > msgstr "Slutet av lista nådd; fortsätt från början?"
 > 
 > Eller 'Kom till början/slutet av lista; ...'.

Tycker jag inte. Behåll ursprungsförslaget. Men det ska stå "av listan", dvs. 
bestämd form.

 > > #: src/summaryview.c:387
 > > msgid "No."
 > > msgstr "Nr."
 > 
 > Jag vet inte hur det är med 'no.' på engelska, men på svenska
 > ska inte förkortningen 'nr' ha en punkt efter sig, eftersom
 > man inte utelämnat några bokstäver på slutet.

Det är en förkortning. Förkortningar kan mycket väl ha punkter efter sig, 
oavsett var i ordet bortplockningen av bokstäver har skett.

No. är förresten inte engelska utan latin, det står för numero.

 > Möjligen kan man ha ett kolon i mitten (n:r) på samma sätt som is
 > 'sankt' (s:t).

Har du någonsin sett någon skriva "N:r"?

 > > #: src/summaryview.c:921 src/summaryview.c:945
 > > msgid "No more unread messages"
 > > msgstr "Inga fler olästa meddelande"
 > 
 > Hmm, 'meddelanden' i plural?

Givetvis!! Jag hatar verkligen när fjärde konjugationen blir fel på det där
sättet :) Det är mycket vanligt här i Skåne. Isch.

 > > #: src/summaryview.c:2434 src/summaryview.c:2436
 > > msgid "Deleting duplicated messages..."
 > > msgstr "Tar bort meddelandedubbletter..."
 > 
 > 'dubbletter av meddelanden' är lättare att läsa.

Hehe ja verkligen :)

 > Sen är det det här med bestämd/obestämd form i uttryck som 'läs
 > fil %s', 'öppna mappen %s'. Det har ju diskuterats en del.
 > Jag har inte kommenterat något sådant fall, men jag noterar
 > att de båda formerna används inkonsekvent.

Huvudregeln i svenskan är att det är bestämd form om man talar om en specifik
sak.

/tg_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.